Bestuurders: aan het werk met de Omgevingswet!

05-01-2016

“De manier waarop we straks met onze fysieke leefomgeving omgaan is revolutionair te noemen”, stelt Bart Krol, gedeputeerde van de provincie Utrecht in de publicatie 'Bestuurders aan zet. De Omgevingswet vraagt nu actie'.

Hij en zes medebestuurders van gemeenten, provincies en een waterschap vertellen in het online boek hoe zij binnen hun organisaties anticiperen op de veranderingen die nodig zijn om van de Omgevingswet een succes te maken.

In de fase van de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet is het belangrijk dat overheden die straks met de wet moeten gaan werken zich goed voorbereiden op de uitvoering ervan. En er zich van bewust zijn dat op tijd beginnen cruciaal is. Bestuurders hebben daarbij een voortrekkersrol. Zij maken de bestuurlijke aanzet voor de culturele, organisatorische en operationele veranderingen die nodig zijn om in de praktijk met de nieuwe regels te kunnen werken.

Inspirerende praktijkvoorbeelden
Daarom belichten de zeven bestuurders in het boek 'Bestuurders aan zet. De Omgevingswet vraagt nu actie' hoe zij vooruitlopend op de Omgevingswet nu al omgaan met veranderingen. Wachten is geen optie en is zelfs onverstandig, benadrukken ze. De bestuurders geven met praktijkvoorbeelden aan hoe ze nu al integraal werken, hoe ze burgers vroegtijdig betrekken bij plannen, wat anders werken betekent voor de democratische besluitvorming en hoe moeilijk het is niet de juridische regels voorop te stellen maar de vraag ‘hoe realiseren we dit?’.

Cultuurverandering kost tijd
“Het is vooral een cultuur en organisatievraagstuk”, vat Berend de Vries, wethouder van de gemeente Tilburg dat aspect samen in zijn bijdrage. “En dat kost tijd.” Daar op tijd mee beginnen is daarom slim, maar ook ambtenaren moeten mee in de veranderingen. René Peerenboom, wethouder in Uden, is van mening dat er daarom veel aandacht nodig is om het ambtelijk apparaat klaar te stomen. “Iedereen moet straks de dikke pillen met regeltjes los durven loslaten.”

Digitaal boek
Het digitale boek 'Bestuurders aan zet. De Omgevingswet vraagt nu actie' is een gezamenlijke publicatie van G32, Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Download het boek hier.

(bron: omgevingswetportaal.nl)

Bekijk ook

Cookie-instellingen