Special Nieuw eigenaarschap in de openbare ruimte

13-09-2016

Nederlanders vinden het beheer van de openbare ruimte nog steeds primair een verantwoordelijkheid van de overheid. De gemeente moet zorgen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Maar het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat ze deze taak ook zelf uitvoert.

Wie om zich heen kijkt, ziet verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties, bedrijven en actieve burgers die in de weer zijn om onze fysieke leefomgeving op orde te houden of mooier te maken. Er lijkt een nieuw eigenaarschap in de openbare ruimte te ontstaan. En dat roept vragen op. Waar beginnen en eindigen verantwoordelijkheden en hoe kunnen we samenwerking organiseren?

Omdat het onderwerp sterk leeft bij hun leden, hebben Stadswerk en NVRD gezamenlijk een special over dit onderwerp uitgebracht. Met deze special willen we informeren en gedachten prikkelen.  

Ernst Beitler (gemeente Amersfoort) over 'goed eigenaarschap'

Goed eigenaarschap van de openbare ruimte begint met durven loslaten. Ikzelf heb goede ervaringen in de samenwerking met belanghebbenden vanuit deze basishouding . Het creëren van echte verbinding draagt bij aan een nieuwe positieve dynamiek in het welzijn en de beleving van de openbare ruimte. Natuurlijk  zijn de rollen, belangen en posities van de betrokkenen niet altijd gelijk, maar wel als mens. Vertrouwen in en respect naar elkaar zijn de sleutelwoorden die het succes bepalen”


De special, passend bij het thema Van Burger- naar Overheidsparticipatie, wordt meegestuurd met het Stadswerkmagazine en de GRAM. Bent u geen lid of abonnee, maar wilt u wel een exemplaar ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@stadswerk.nl.

Bekijk ook

Cookie-instellingen