Green Deal voor duurzame wegen, spoor en waterwegen

17-01-2017

Dinsdag 17 januari heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de minister van Infrastructuur en Milieu, de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Ambitie? Duurzaamheid in 2020 als integraal onderdeel van spoor- , grond-, water- en wegenbouw –projecten.

Deze Green Deal 2.0 en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. De ondertekening vond plaats tijdens de InfraTech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland.

Jan Hendrik Dronkers: “De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zal een geweldige impuls geven aan de verduurzaming van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onze sector heeft een grote carbon footprint, en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Vanuit onze duurzaamheidsambitie maak ik mij er hard voor de Aanpak Duurzaam GWW naar de bedoeling te gaan uitvoeren. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als “business as usual”.

 

Ondertekenaars
Rijkswaterstaat is samen met Gemeente Rotterdam gastheer van de InfraTech waar de Green Deal ondertekend is door ruim 60 partijen uit de sector. Naast het Ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen. Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor meer circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Dit door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.

 

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen