Vereniging Nederlandse Riviergemeenten en Stadswerk onder één dak

16-02-2017

Per 1 maart 2017 is ook de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR) in Ede gehuisvest. Beleidsmedewerker Edmee van der Hoeven van de VNR gaat vanaf die datum haar werkzaamheden met support van het Verenigingsbureau voortzetten. Stadswerk en de VNR kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Daarbij kunnen Stadswerk en de VNR actief kennis en kunde op het gebied van verenigingsmanagement delen. Ook werkinhoudelijk zullen we elkaar, waar mogelijk, versterken.    

Waterbeleid
De VNR vormt met de circa 80 bij haar aangesloten riviergemeenten een netwerk van waterbestuurders waar veel expertise is over (rivier)water en waterbeleid in algemene zin. Gemeentebestuurders wisselen deze kennis uit tijdens bijeenkomsten en andere activiteiten. De VNR bestuurders zijn vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren en waar nodig behartigt de VNR de belangen van de aangesloten riviergemeenten.

Deltaprogramma Rivieren
Edmee van der Hoeven ondersteunt het bestuur en de verschillende taakgroepen binnen de vereniging. Zij signaleert en agendeert maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Het Deltaprogramma Rivieren is een onderwerp waar de VNR nauw bij betrokken is, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Zowel langs de Maas, Waal, Merwedes, Nederrijn, Lek als de IJssel. De VNR zorgt dat gemeenten geïnformeerd zijn over wat er speelt, praat mee en laat het gemeentelijk geluid horen. Daarnaast werkt de VNR aan de uitvoering van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat, waarin veel begroeiing in de rivier gesnoeid wordt om het water goed te kunnen laten stromen. Daarnaast aan de Beleidslijn Grote Rivieren, waarin beschreven staat welke ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn in de uiterwaarden, en aan de schoonheid van de rivieren. Dan gaat het om de kwaliteit van het water en vervuiling daarvan met bijvoorbeeld plastic afval. Maar zeker ook schoonheid in de zin van de aantrekkelijkheid van rivieren. Hoe kunnen gemeenten meer gebruik maken van de (aantrekkings)kracht van de rivier?

Bekijk ook

Cookie-instellingen