Oproep: Circulaire inkoop minicontainers, afvalbakken en werkkleding

09-03-2017

Wilt u concreet aan de slag met circulaire ambities van uw organisatie of gemeente? Maak dan werk van circulair inkopen! Via het project ‘Wij maken werk van circulair’ ondersteunt de NVRD haar leden hier stappen in te zetten. De gemeentelijke leden van Stadswerk kunnen zich hierbij aansluiten.

We gaan daarbij concrete producten circulair inkopen. Per product kiezen we een verschillende aanpak, zodat we ook kunnen leren van het inkoopproces.

Minicontainers: de marktverkenning voor een circulaire minicontainer loopt tot morgen 10 maart. De werkgroep bespreekt de resultaten hiervan begin april en bepaalt dan het vervolg.

  • Gaat u binnenkort starten met een aanbesteding voor minicontainers? Dan kunt u nog aansluiten en leren van onze marktverkenning en andere opgedane kennis.

Werkkleding: er is een werkgroep gestart om een ambitiedocument rond circulaire werkkleding op te stellen. Met dit ambitiedocument gaan we rond de zomer richting de markt.

  • We zijn op zoek naar partijen die werkkleding circulair willen inkopen.

Afvalbakken: er liggen mooie kansen om circulaire afvalbakken te combineren met doelstellingen rond gescheiden inzameling en het tegengaan van zwerfafval. Om na te gaan in hoeverre de markt aan deze vraag kan voldoen, organiseren we in het voorjaar een Marktontmoeting.

  • We zijn op zoek naar partijen (met name gemeenten) die afvalbakken inkopen en daarbij circulaire ambities willen waarmaken.

Kortom: er zijn voldoende mogelijkheden om werk te maken van circulair. Vanuit ons project delen we kennis en bundelen we de inkoopmacht van onze leden. Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met Anneloes Voorberg of Evelien Mertens.

Bekijk ook

Cookie-instellingen