Impressie ‘Slim op weg naar Smart Cities’

23-03-2017

Smart cities staan in de belangstelling. Ruim 40 deelnemers uit 22 gemeenten lieten zich op 8 maart in Venlo informeren op dit onderwerp. Belangrijkste conclusie? De ‘smart city’ is nu nog (te) vaak een vorm van ‘city marketing’. De opgave is om er ècht inhoud aan te gaan geven.

En dat kan bijvoorbeeld door de grote mogelijkheden te verkennen in de verbinding met andere opgaven in de openbare ruimte. Zo moedigt spreker Cees-Jan Pen van de Fontys Hogeschool gemeenten aan om aan te sluiten op het lokale DNA en acute maatschappelijke uitdagingen klimaat, technologie en tweedeling.

Creativiteit en lef
Spreker Arjan Ooms van de Anteagroup betoogt dat technologie en data voorhanden zijn, maar dat creativiteit, lef en ondernemerschap  een vereiste zijn om via ‘data mining’ vragen over de stad te kunnen beantwoorden. Eindhoven heeft als ‘brainport’ kans gezien om  de smartcity-ontwikkeling groots aan te pakken in een Europees project met Manchester en Stavanger. Hans van Amelsvoort vertelt over hoe smart city projecten er in de praktijk uitzien. Als u de presentaties van de drie sprekers wilt terugzien, dan kan dat hier

Zelf een bijeenkomst organiseren?
Stadswerk organiseert in 2017 meer bijeenkomsten over smart city. Mocht u dit in uw gemeente willen doen, neemt u dan contact op met Louise Kok.

Bekijk ook

Cookie-instellingen