De sociale staat van het platteland

31-03-2017

Het gaat met kleine afgelegen dorpen in krimpregio’s best goed. Ze verloren weer dorpsvoorzieningen, maar bewoners werden niet negatiever over de leefbaarheid en zijn elkaar niet minder gaan ontmoeten. Dat is één van de conclusies in de SCP-publicatie ‘Dorpsleven: tussen stad en land’.

Terwijl de bevolking in de stad alsmaar stevig groeit, is die op het platteland sinds 2010 aan het krimpen. Binnen het platteland varieert het: in dorpen rond de stad is de bevolkingsomvang min of meer stabiel, in kleine afgelegen dorpen krimpt deze fors. 

Verschillen blijven
Het platteland vergrijst sneller dan de stad. Door jarenlang wegtrekken van jongvolwassenen is het platteland meer ontgroend dan de stad. Deze daling is nu tot stilstand gekomen. Bestaande verschillen tussen dorpen bij de stad en afgelegen dorpen, waar iets meer arme mensen en minder werkenden met een hoog beroepsniveau wonen, blijven voortbestaan. Onder de bewoners van kleine dorpen zijn meer ondernemers dan in grote dorpen. In kleine dorpen bij de stad is hun aandeel gestegen, in kleine afgelegen dorpen gedaald. Het aantal dorpsvoorzieningen neemt sneller af in de kleine dorpen in krimpregio’s dan in niet-krimpregio’s. In de dorpen in krimpregio’s bij de stad verdwenen vooral levensmiddelenwinkels, zoals bakkers en slagers. De afgelegen dorpen in krimpregio’s verloren relatief vaak hun laatste basisschool, supermarkt of een andere levensmiddelenwinkel.

Geen natuurverschijnsel
Stedenbouwkundige Michiel van der Lugt gaf tijdens de laatste editie van ‘Future Green City’ de dorpen een paar belangrijke tips. Want vergrijzing, bevolkingsstagnatie en krimp zijn geen natuurverschijnsel, maar in veel gevallen ook het gevolg van ruimtelijk beleid. Van der Lugt moedigde plattelandsgemeenten aan werk te (blijven) maken van de aantrekkelijkheid van hun dorpen. Daarbij kan het één en ander geleerd worden van de grote steden en de manier waarop zij werken aan hun aantrekkelijkheid voor nieuwkomers en jonge gezinnen. En biedt de inrichting van de openbare ruimte kansen.

Hier leest u de belangrijkste conclusies uit de SCP-publicatie.

Bekijk ook

Cookie-instellingen