Erkende verwerkers invasieve exoten

04-04-2017

Zes bedrijven zijn gecertificeerd als ‘erkende verwerker invasieve exoten’. Ze richten zich op de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten. Het certificaat komt tegemoet aan de toenemende behoefte invasieve exoten op verantwoorde wijze onschadelijk te maken.

Het schema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ stelt eisen aan de procescondities en de kwaliteitsborging in composteerbedrijven. Het stelt voorwaarden aan de inrichting en de bedrijfsvoering van het composteerproces, maar ook aan de acceptatie van invasieve exoten en kennis van verantwoordelijk personeel.

Strenge eisen
De eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en garanderen dat plantenresten en zaden onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding. De eisen in het schema zijn door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit. Een onafhankelijke certificeringsinstelling moet hiervoor bij het composteerbedrijf een audit uitvoeren waarbij het bedrijf aantoont dat het aan alle eisen en voorwaarden van het certificaat voldoet.

Explosieve groei
Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de Reuzenberenklauw en de grote waternavel. Deze planten worden invasief genoemd omdat ze explosief groeien en zich snel verspreiden; exoot omdat ze oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten. Zelfs wanneer ze zijn gemaaid, blijven de zaden vaak actief waardoor deze kunnen uitgroeien tot nieuwe planten. Daarnaast groeien afgemaaide stengels weer uit tot volwaardige planten. Gecontroleerde verwijdering en verwerking van invasieve exoten is dus van groot belang.

Meer weten? Hier vindt u meer informatie.

Bekijk ook

Cookie-instellingen