Te stille revolutie?

04-04-2017

‘De grootste stelselherziening aller tijden krijgt in de media nauwelijks aandacht’. Dat stellen Co Verdaas, Paul den Otter en Harmen de Haas in Binnenlands Bestuur. De Omgevingswet zou ons leven ‘ingrijpend kunnen veranderen’ en daarom is het ‘hoog tijd voor een maatschappelijk en politiek debat’.

Er dreigt een louter technocratische operatie. Want: wie maakt er werk van participatie? En hoeveel afwegingsruimte willen we eigenlijk?

Leeuwarden
In het essay lichten de auteurs drie dilemma’s toe met praktijkvoorbeelden uit de gemeente Leeuwarden. Dit Stadswerklid  is één van de gemeenten die de wet implementeert door er in de praktijk mee te experimenteren. De dilemma’s gaan een rol spelen als de Omgevingswet in 2019 ingaat. Het eerste is rechtszekerheid versus flexibiliteit. Rechtszekerheid krijg je via bestemmingsplannen, waarin staat wat wel en niet mag en kan. Maar tijden veranderen. Een samenleving die niet flexibel is, staat stil en implodeert. Hoe laveer je hierin als overheid, zonder dat het tot nieuwe regeldruk leidt?

Stilte doorbreken
Tweede is hoeder versus partner. De overheid speelt verschillende rollen. Hoe geef je hier invulling aan? Derde is maatwerk versus heldere normstelling. Hoe bied je ruimte aan maatschappelijk initiatief én bewaak je de grote lijn? Allemaal redenen voor de auteurs om ‘de stilte te willen doorbreken’. De Omgevingswet roept nieuwe maatschappelijke en politieke vragen op en die zoeken een antwoord.   

Hier leest u het hele essay.

Bekijk ook

Cookie-instellingen