Naar een duurzaam Nederland

04-04-2017

Onder deze titel hebben gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk een investeringsagenda opgesteld. Deze is, met een aantal suggesties voor het regeerakkoord, per post naar de informateur gestuurd. Doel: versnellen van de overgang naar een duurzame samenleving.

De decentrale overheden willen in gesprek over een ‘nadere invulling van de omvangrijke en complexe opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie’.

Versnellen
De investeringsagenda bevat een fors pakket aan maatregelen en investeringen die de decentrale overheden zelf willen inzetten om de overgang naar een duurzame samenleving te versnellen. Om deze ambities te verwezenlijken, is medewerking van het Rijk noodzakelijk. De agenda bevat daarom ook suggesties voor het regeerakkoord op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De briefopstellers vragen het nieuwe kabinet onder andere mee te investeren, knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en een Nationaal Programma Energietransitie te starten.

Lees hier de volledige brief aan de informateur.

Bekijk ook

Cookie-instellingen