Samenwerken aan gezonde leefomgeving

18-04-2017

De wijze waarop de leefomgeving is ingericht kan mensen aansporen tot gezond gedrag. Vooralsnog blijven veel kansen onbenut. Van belang is dat betrokkenen bij het inrichten samenwerken. Dat concludeert het RIVM in een onderzoek naar de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid.

Beleid moet gericht zijn op zowel een gezonde fysieke als sociale leefomgeving om gezond gedrag te bevorderen.

Gezonde, duurzame leefomgeving
Een park in de buurt kan bijvoorbeeld bijdragen aan meer lichaamsbeweging en minder obesitas en dienen als ontmoetingsplaats en zo eenzaamheid tegengaan. Wat ook werkt: maatregelen om fietsen te bevorderen (minder files en hart- en vaatziekten, betere bereikbaarheid) of inzet op schone duurzame energie (langere levensverwachting, minder ziektekosten). Dit rapport is opgesteld in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het levert een bijdrage aan de Nationale Omgevingsagenda (NOA) en Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze instrumenten beschrijven de kaders en gewenste ontwikkelingen voor een gezonde en duurzame leefomgeving en zijn nodig voor de invoering van de Omgevingswet.

Het volledige rapport leest u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen