Update Handreiking innovatief aanbesteden groenafval en gras

02-05-2017

De BVOR heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval (en deelstromen daaruit) op innovatieve wijze aan te besteden, met een meer duurzame verwerking van groenafval als doel.

Wat duurzaam is, schrijft deze Handreiking niet voor. Wél geeft het handvatten om de duurzaamheidsthema’s ‘klimaat’ en ‘circulaire economie’ te operationaliseren in een aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat overheden  hun beleidsambities op deze thema’s steeds vaker willen toepassen in criteria voor inkoop van groenonderhoud en verwerking van groenafval stromen.

Modules
De Handreiking heeft een modulaire structuur. Afhankelijk van de kennis en informatiebehoefte kan de lezer zich tot één of enkele modules beperken. Deze structuur maakt regelmatige aanpassing van onderdelen mogelijk, evenals het toevoegen van aanvullende modules wanneer dat gewenst is. Meer informatie vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen