Circulaire economie onderdeel ‘Verkenning brede welvaart’?

23-05-2017

De Nederlandse planbureaus PBL, SCP en CPB gaan een Verkenning Brede welvaart opstellen. Daarbij meten ze de welvaart aan de hand van een brede set indicatoren, zodat ook zaken zoals milieueffecten, vrije tijd en vrijwilligerswerk, straks worden meegenomen.

Hiermee komen alle relevante aspecten van welvaart in beeld, zonder deze bij elkaar op te tellen. In de Verkenning hanteren de drie planbureaus het kwaliteit-van-leefomgeving perspectief, het kwaliteit-van-leven perspectief en het welvaartseconomisch perspectief.

Kabinetsverzoek
Dit alles gebeurt op verzoek van het kabinet en komt voort uit het rapport van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip (de Commissie Grashoff). Het CBS werkt gelijktijdig – ook op verzoek van het kabinet – aan een Monitor Brede welvaart. Bij het opstellen van de Verkenning Brede welvaart nemen de planbureaus de indicatorenset die het CBS gaat ontwikkelen als uitgangspunt.

Circulaire economie
De keuze voor de thema’s die in de Verkenning Brede welvaart worden onderzocht, moet nog worden gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Mogelijke onderwerpen die de planbureaus nu zien zijn de allocatie van tijd, de transitie naar een circulaire economie en het voedselvraagstuk.

Meer informatie
Eerste aanspreekpunt voor vragen en meer informatie: Jacqueline Timmerhuis (PBL), jacqueline.timmerhuis@pbl.nl of 06-53731180

Bekijk ook

Cookie-instellingen