Stadswerk Debat ‘Openbare ruimte verdient alle aandacht’ 29 november 2017

06-06-2017

Op 29 november 2017 leidt Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven, het Stadswerkdebat “Openbare ruimte verdient alle aandacht”. Daar zijn we trots op.

In Eindhoven heeft hij richting gegeven aan de ontwikkeling naar een gezonde, groene, duurzame én kennisintensieve stad met toekomst. 

De koers richting Future Green City verdient alle aandacht bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Daar willen wij aan werken.

Scherpte aanbrengen
Samen met Rob van Gijzel gaan we op zoek naar de thema’s en  debaters die scherpte kunnen aanbrengen aan onze boodschap over een goed ingerichte en beheerde fysieke leefomgeving.  Daarbij verkennen we de samen de plekken waar het schuurt  om tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten waarmee we, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, aandacht willen creëren voor de openbare ruimte.

Manifest
De opbrengsten van onze verkenning en de uitkomsten van het debat vertalen we in een Manifest dat we aanbieden aan alle gemeenten in Nederland. Als deelnemer aan het debat geeft u hier mede richting aan.  Heeft u een thema of een probleem dat aandacht verdient in ons Stadswerkdebat en Manifest? Geef het ons door via info@stadswerk.nl.

Dit debat organiseren we tevens ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan onder de naam Vereniging Stadswerk Nederland.

Bekijk ook

Cookie-instellingen