Klimaatadaptatiespecial: het klimaat is HOT!

16-06-2017

Energiebesparing, duurzame energie en klimaataanpassing zijn niet alleen noodzaak, maar bieden ook kansen voor vergroening van de openbare ruimte en economische ontwikkeling. In de Stadswerk/Rioned Klimaatadaptatie special belichten we verschillende aspecten van klimaatadaptatie.

Klimaatverandering vraagt om een aangepaste openbare ruimte. Wateroverlast, door zomerse piekbuien of langdurige neerslag in de winter, is een lokaal/regionale opgave. Die kunnen we het hoofd bieden door de opvangcapaciteit te vergroten, verhardingen eruit te halen, onze omgeving groener te maken en opnieuw te kijken naar de geografie, naar de natuurlijke systemen van onze omgeving.

Het klimaat is HOT
Lees de Stadswerk/Rioned klimaatadaptatie special, waarin  we verschillende  aspecten van klimaatadaptatie belichten. Zo laat RIONED Directeur Hugo Gastkemper zien hoe HOT het klimaat is, terwijl directeur Maarten Loeffen van Stadswerk de Kopenhaagse klimaatburgemeester Morten Kabell vroeg hoe hij werk maakt van de zeer ambitieuze 12-jaren duurzaamheidsvisie van de stad. Stefan Kuks (voorzitter Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie) vertelt waarom ruimtelijke adaptatie tussen de oren zit en u leest op welke manieren goed beheer en onderhoud bijdragen aan betere klimaatadaptatie.

Bekijk ook

Cookie-instellingen