Doe mee met de uitdaging!

22-06-2017

Overal in Nederland staan afvalbakken. Maar zijn ze geschikt voor gescheiden inzameling, zichtbaar circulair in ontwerp en dragen ze bij aan een schone leefomgeving? De NVRD, Rijkswaterstaat, NederlandSchoon en Stadswerk  zoeken de afvalbak voor de toekomst!

Wij dagen iedereen uit: kom met een idee, plan of ontwerp voor een nieuwe, bruikbare afvalbak die in de openbare ruimte past.

 

Ambities

Wij hebben de volgende ambities voor deze afvalbak:

1.Het is een circulair product en dit is zichtbaar in het ontwerp

2.De afvalbak is geschikt voor de openbare ruimte

3.De afvalbak is geschikt voor inzameling van meerdere stromen (gescheiden inzameling)

4.De afvalbak draagt bij aan een schone leefomgeving (tip: maak gebruikt van kennis over gedragsbeïnvloeding)

 

Uitgangspunten circulair product

Onder een circulair product verstaan wij:

1.Producten worden zoveel mogelijk gemaakt van gerecyclede materialen

2.Tijdens de productie en het gebruik van het product is de belasting op het milieu minimaal en wordt geen schade toegebracht aan mens, dier en natuur

3.Alle energie die nodig is voor de productie komt van hernieuwbare bronnen

4.Het product en de grondstoffen behouden zo veel mogelijk hun waarde: het product is na de gebruiksfase herbruikbaar, reparabel en demontabel; en de gebruikte materialen zijn volledig recyclebaar of afbreekbaar tot waardevolle grondstoffen

 

De uitdaging

Komende maanden kan iedereen met ideeën komen. Het beste idee krijgt een podium tijdens het congres ‘Het Rendement van Schoon’ op 20 november en in diverse verenigingsbladen. Heb je een idee, een ontwerp of een product? Neem dan contact op met Anneloes Voorberg.

Bekijk ook

Cookie-instellingen