Buurtrechten in 125 gemeenten

27-06-2017

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein hebben 125 van de 390 gemeenten buurtrechten ingevoerd. Gemeenten bieden hun inwoners een pakket aan voorwaarden om succesvolle samenwerking tussen (lokale) overheid en burgers te bevorderen. Zo krijgen burger- en overheidsparticipatie meer ruimte.

Dankzij buurtrechten kunnen inwoners buurthuizen openhouden, dagbesteding organiseren voor senioren, maar ook groenbeheer overnemen.

 

Right to challenge

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) heeft alle gemeenten gevraagd óf, en zo ja, wélke buurtrechten zij hebben ingevoerd. Buurtrechten leiden volgens het LSA tot meer zeggenschap en eigenaarschap onder inwoners. Hoewel er in tweeënhalf jaar tijd goede stappen zijn gezet, zijn er nog gemeenten die hier niets mee doen.

 

Cijfers

De volgende buurtrechten zijn inmiddels ingevoerd (aantal gemeenten):

  • Right to challenge (70)
  • Recht op openbare gebouwen en publieke ruimtes (55(
  • Open overheid (42)
  • Toegang tot geld (42)
  • Recht op buurtplanning (30)
  • Zelfgekozen ondersteuning (8)

Lees hier meer informatie.

Bekijk ook

Cookie-instellingen