Overheid moet energietransitie op gang houden

11-07-2017

De energietransitie vraagt om een actieve overheid. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen vandaag in een oproep aan Tweede Kamerleden. Ze vragen belemmerende wet- en regelgeving nu aan te passen om de hoognodige energietransitie op gang te houden.

De decentrale overheden zijn al volop bezig met initiatieven voor duurzame energie, maar lopen in de uitvoering tegen belemmeringen aan. Vandaar de wensenlijst van VNG, IPO en de Unie van Waterschappen aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken met maatregelen die nu al op eenvoudig genomen kunnen worden.

 

Aardgasloze wijken

Zo worden nieuwbouwwoningen nog steeds aangesloten op aardgas, terwijl aardgasloze wijken moeten bijdragen aan de energiedoelen. Waterschappen worden onnodig beperkt in de mogelijkheden hun zuiveringsinstallaties duurzame energie te laten leveren. Provincies en gemeenten lopen tegen grenzen aan van maatschappelijk draagvlak bij duurzame energie. Een nationale publiekscampagne over wat de energietransitie daadwerkelijk gaat betekenen voor Nederland is daarom hard nodig.

 

Niet wachten

In maart deden de gemeenten, provincies en waterschappen een aanbod aan het nieuwe kabinet met de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Hierin staat wat ze gaan doen op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Zij vroegen het Rijk hen hierbij te helpen. Dinsdag stellen de koepels dat de Tweede Kamer niet op de formatie moet wachten met het nemen van maatregelen, want dit kost onnodig veel tijd en geld, terwijl de opgaven urgent zijn.

Bekijk ook

Cookie-instellingen