Lijst met ‘hitte-eilanden’

18-07-2017

Het RIVM heeft ‘hitte-eilanden’ in kaart gebracht; plekken waar het structureel warmer is dan op andere plekken. De Haagse wijken Schilderswijk, Transvaalkwartier en Zuidwal zijn koplopers op de lijst. Niet gek; Den Haag is volgens de onderzoekers vrij versteend en heeft relatief weinig groen.

Het hitte-eiland effect krijgt de laatste jaren meer aandacht. De in de toekomst verwachte toename van het aantal hittegolven leidt juist in combinatie met verdere verstedelijking tot meer hittestress. Mogelijke gevolgen? Extra sterfte onder ouderen en chronisch zieken, verminderde arbeidsproductiviteit en meer slaapstoornissen. Dat schreven tien Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen drie jaar geleden in het rapport Climate Proof Cities. In dat rapport werd Den Haag ook al aangeduid als hotspot.

Wijkniveau
In Nederland zijn niet alleen steden beduidend warmer; ook het Westland, met zijn kassen, kampt met hittestress. Net als het havengebied, en delen van Zuid-Limburg waar veel chemische industrie zit. Op de kaart kun je inzoomen tot op wijkniveau, waarbij aangetekend dat de waarden zijn gebaseerd op modelberekeningen en niet op lokale metingen. Daarnaast is de kaart ingevuld met gegevens over landgebruik (industrie, woongebied, agrarische bestemming), met data uit hoogtekaarten (van gebouwen, bomen) en luchtfoto’s.

Effect van groen
De kaart is opgesteld om het effect van groen op de stadse temperatuur te laten zien. Mooi voorbeeld is Apeldoorn, waar in het buitengebied, rondom het centrum, diverse parken liggen. Daar is het op de kaart geel tot lichtblauw. Het temperatuurverschil met de omgeving is beperkt: 0,6 tot 0,8 graden. Het centrum kleurt veel roder. Ook rond sportvelden is het koeler. Arnhem is vrij actief in het tegengaan van hittestress. Er zijn subsidies voor de aanleg van groene daken en gevels en de ondergrondse Sint Jansbeek, die door de stad stroomt, wordt weer bovengronds gehaald. Dat zorgt voor extra verkoeling.

De kaart vindt u hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen