Stadswerk tipt: Symposium 'Stedelijk water: Brandstof voor de circulaire stad'

20-07-2017

Er is tegenwoordig veel aandacht voor de circulaire stad. Het is een stad die zo mogelijk energieneutraal is, waar kringlopen gesloten zijn en waar afval voedsel is.

Stedelijk afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen en kan daarom bijdragen aan het bereiken van die circulaire doelstellingen. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet waarbij lokaal energie of grondstoffen uit afvalwater worden teruggewonnen. De pilots laten zien dat de mogelijkheden vaak vele malen groter zijn dan we in eerste instantie denken.

Samen met Waternet en de gemeente Rotterdam organiseren STOWA en stichting RIONED op donderdagmiddag 12 oktober in Utrecht het symposium 'Stedelijk water: Brandstof voor de circulaire stad'. Tijdens de bijeenkomst bespreken we het onderwerp vanuit bestuurlijk en wetenschappelijk perspectief. We gaan met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden, de ruimtelijke consequenties, de technische ontwikkelingen en de mogelijke maatschappelijke aspecten. Tevens lichten we de de projecten Buiksloterham (Amsterdam) en RINEW (Rotterdam) toe. Op het symposium krijgt u inzicht in de actuele ontwikkelingen en de potenties om met het stedelijk waterbeheer bij te dragen aan uw eigen circulaire stad.

De bijeenkomst richt zich op beleidsmedewerkers op gebied van duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling en water van gemeenten en waterschappen, adviseurs en deskundigen en onderzoekers betrokken bij de circulaire stad. U bent van harte welkom om aan dit symposium deel te nemen.

Meer informatie
Donderdag 12 oktober van 12.00 – 17.00
Het symposium start vanaf 12.00 uur met een inlooplunch. De officiële start is om 13.00 uur. Bij het aanmelden dient u aan te geven of u gebruik wilt maken van de lunch.
Het voorlopige programma vindt u hier
De bijeenkomst vindt plaats bij Seats to Meet in Utrecht

Aanmelden

Aanmelden kan uitsluitend via de STOWA-website.

Bekijk ook

Cookie-instellingen