Stadswerk tipt: symposium “Duurzame infraprojecten: gemeenten, infrabedrijven en leveranciers"

27-07-2017

Met het oog op het Klimaatakkoord in Parijs en het energieakkoord in Nederland is veel aandacht voor het verduurzamen van gebouwen en infrastructuur.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld zowel om het realiseren van energiezuinige gebouwen als het gebruik van duurzaam asfalt en duurzame rioolbuizen. Maar het gebruik van het materieel voor het realiseren van deze gebouwen of infrastructuur leidt ook tot milieubelasting: zowel uitstoot van CO2 of NOx als bijvoorbeeld fijnstof en andere vervuilende stoffen.

 

Het verduurzamen van de werkzaamheden is een eerste doel van de opgerichte stichting Ontwikkelingsmaatschappij Duurzame Trajecten (ODT). De verduurzaming richt zich in eerste instantie op het bevorderen van het gebruik van elektrisch aangedreven materieel. ODT treedt daarbij op als coördinator met als doel opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en de infra bij elkaar te brengen.

 

We laten opdrachtnemers zien welke mogelijkheden er zijn om bij infraprojecten, zoals onderhoud aan het riool en wegen, elektrisch aangedreven materieel te gebruiken. Daarnaast kan de stichting ook adviseren op welke wijze welke fiscale subsidies bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) kunnen worden aangevraagd en op welke wijze een goedkope financiering voor de resterende investering kan worden verkregen.

 

Daarnaast wil de stichting gemeenten ondersteunen, zodat in EMVI-aanbestedingen de duurzaamheid van het gebruikte materieel als gunningscriterium wordt ingezet.

 

Het symposium bij Bouwend Nederland richt zich daarom vooral op gemeenten en aannemers. Daarnaast wordt de RvO gevraagd inzicht te verschaffen in de bestaande subsidieregelingen die in dit kader relevant zijn.

 

Tenslotte willen we een pilot presenteren waarbij een aannemer uit Den Haag, die voor de komende jaren het onderhoud en de vernieuwing van het riool in Den Haag ter hand moet nemen, langzaam wil overstappen naar het gebruik van elektrisch materieel.

 

Welk materieel reeds in ontwikkeling is of in op de markt is wordt ook nader geduid.

 

Locatie: Hoofdkantoor Bouwend Nederland, Zilverstraat 69 te Zoetermeer

Datum: 6 september 2017

Tijd: 12.00-17.00 uur.

Inloop: 12.00 -  13.00 uur met een lunch.

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

  1. Welkom door BN.
  2. Opening door de stichting ODT.
  3. Korte inleiding door BN over de mogelijkheden van duurzame uitvoering in aanbestedingen.
  4. Namens de VNG een korte reactie hierop.
  5. RvO over de mogelijkheden van fiscale subsidiering van deze initiatieven.
  6. Zuid Hollandse Milieufederatie met een overzicht van enkele gemeenten die al aantoonbaar duurzaamheidseisen stellen aan de uitvoering van werkzaamheden.
  7. Presentatie pilot en/of presentatie van leveranciers van elektrisch materieel in de bouw en de infra.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel (netwerk) samenzijn waarbij Sherpa Miniloaders presenteert hoe elektrisch materieel kan worden ingezet in de bouw en infra.

 

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail met uw gegevens naar evenementen@bouwendnederland.nl

Bekijk ook

Cookie-instellingen