Bij Stadswerkmagazine 7: special ‘Smart Cities’

24-08-2017

Samen met Stadswerkmagazine 7 ontvangt u 12 september een special over Smart Cities. In deze coproductie van Stadswerk en de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) laten verschillende auteurs zien dat de Smart City meer is dan het ‘Internet of Things’.

De smartcity vraagt om smart governance, ofwel slim omgaan met datastromen en veranderende verhoudingen. Het is meer dan een Internet of Things en vraagt meer dan een slim en adequaat technisch beheer.

Beter leefklimaat als doel
In de special belichten onder andere Jack Mikkers (NL Smart City Strategie), professor Wim de Ridder (hoogleraar Future Studies), Marian Vogel en Roland van der Heyden (gemeente Rotterdam) en Hans Nouwens (directeur Nationaal Smart City Living Lab) verschillende aspecten van de Smart City. De uiteindelijke opgave is om de fysieke leefomgeving in verbinding te brengen met dienstverlening aan en contact met inwoners. Dat draagt bij aan een beter leefklimaat en daar gaat het om.

Vertrouwen in de ontwikkeling
De bijdragen in de special ademen vooral vertrouwen uit in deze ontwikkeling. We rekenen erop dat het ervoor gaat zorgen dat we onze voorzieningen slimmer weten te benutten. De zelfrijdende auto hoeft immers geen parkeerplekje in de binnenstad, die wacht aan de rand van de stad. Of nog beter: is ondertussen in gebruik bij iemand anders. Vrachtverkeer verdwijnt uit het centrum en wordt vervangen door zelfrijdende karretjes of drones. We kunnen onze leefomgeving opnieuw inrichten en meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. Dat is winst voor de leefbaarheid.

Meer informatie over de inzet van Stadswerk op het thema Smart cities vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen