De Tweede Kamer is eruit

07-09-2017

In het door Stientje van Veldhoven (D66) aangevraagde debat over de opwarming van onze steden (hittestress), bleek kamerbrede consensus over de waarde van groen in de stad. Het gaat niet alleen hittestress tegen, maar helpt ook in de strijd tegen andere problemen die klimaatverandering veroorzaakt.

Van Veldhoven startte het debat met de rampzalige overstromingen in Amerika en Azië. En stelde dat Nederland maatregelen moet treffen om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat dan niet alleen over hoosbuien, maar ook om luchtvervuiling, opwarming- en fijnstofproblemen in de steden.

 

Consensus

Ze concludeerde dat meer groen hierbij essentieel is. Het verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling en waterberging, dempt geluidshinder en brengt verkoeling. Vervolgens kreeg ze kamerbreed, van VVD tot en met de Partij voor de Dieren, bijval. Suzanne Kröger (Groen Links) pleit voor ‘walk your talk’ door de Rijksoverheid: laat het Rijksvastgoedbedrijf starten haar parkeerterreinen, sportvelden, schoolpleinen, daken en gevels allemaal te vergroenen. Staatsecretaris Sharon Dijksma van I & M wees op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie en de Nationale Klimaatstrategie (NAS) die moeten bijdragen aan een grotere klimaatbestendigheid van Nederland.

 

Stadswerk en haar leden zijn zeer actief op dit thema. Denk aan de ontwikkeling van een Nederlandse versie van het Amerikaanse i-Tree, een softwaremodel dat de waarde van groen in de stad becijfert en aan het organiseren (samen met VHG) van het evenement Future Green City, waar de nieuwste inzichten uit binnen- en buitenland hand in hand gaan met praktijkvoorbeelden van bedrijven en gemeenten.   

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen