Klimaat, klimaat, klimaat

21-09-2017

De Troonrede deed anders vermoeden, maar het klimaat is wel degelijk ‘hot’. Rotterdam en Groningen gaan een internationaal Klimaatcentrum hosten (gefeliciteerd!) en Nederlandse gemeenten krijgen een klimaatstresstest. Redenen genoeg onze Klimaatadaptatie bijeenkomsten extra in de etalage te zetten.

Stadswerk berichtte al eerder over de Klimaatstresstest. Die stelt gemeenten in staat te kunnen anticiperen op geconstateerde knelpunten die ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Klimaatadaptatie is al een tijd een belangrijk thema voor Stadswerk; niet voor niets is het in 2017 één van onze jaarthema’s. In de Ledenraadpleging van juni 2017 bleek het ook voor onze 3.000 leden het belangrijkste thema met het oog op de toekomst te zijn. Omdat morgen vandaag begint, organiseren de Regiogroepen van Stadswerk bijeenkomsten over Klimaatadaptatie.

26 oktober: Hittestressreductie in Arnhem
Te beginnen op 26 oktober in Arnhem. Deze stad kreeg het Klimaatcentrum niet, maar is niettemin koploper op het gebied van klimaatadaptatie. De Regio Gelderland-Utrecht belegt een bijeenkomst die vooral focust op hittestressreductie. Joop Spijker van WUR, Alterra, is één van de sprekers deze middag. "Een hoger percentage groen in steden en dorpen, vermindert onder andere de opwarming en zorgt voor actieve koeling in de avond; dan gaat het groen verdampen. Daarnaast bieden bomen natuurlijk nog schaduw! Die zorgt voor aangename koelte en gaat tegelijk opwarming tegen van (beschaduwde) gebouwen en straten." Hittestress-reductie is nodig. Deze eeuw waren er reeds zomers waarin dit fenomeen in Nederland honderden extra overlijdensgevallen opleverde (bron: RIVM). De klimaatscenario’s van het KNMI geven aan dat dit soort zomers steeds vaker zullen voorkomen. Tijdens deze bijeenkomst wordt samen gezocht naar het antwoord op de vraag: “Hoe kan de stedelijke omgeving toekomstbestendiger worden gemaakt door de toepassing van groen?”  Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u hier

8 november: Klimaat en bestaande bouw in Raalte
De Regio Overijssel verzorgt op 8 november in Raalte een in meerdere opzichten unieke sessie. Het gaat namelijk niet alleen heel praktisch over klimaatadaptatie, maar daarnaast brengt de Regio verschillende spelers om tafel die met elkaar aan het werk gaan en verzorgt een senior onderzoeker van het KNMI zowel de ‘warming up’ als ‘cooling down’. Het levert een klimaatsessie op die bijzonder interessant is voor projectleiders vastgoed en renovatie van woningcorporaties en medewerkers van waterschappen en gemeenten (regisseurs openbare ruimte, beheerders straten, wegen en pleinen, beheerders riolering, beheerders openbaar groen en beheerders waterhuishouding). Meer informatie en het aanmeldformulier voor deze sessie vindt u hier.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen