‘Als we het goed doen dan profiteert iedereen'

21-09-2017

Was getekend CEO Kees van Dijkhuizen van ABN-Amro. Op Prinsjesdag hield de bank voor de 15e keer zijn traditionele seminar in Den Haag en dit keer helemaal in het kader van de circulaire economie. Hoofdeconoom Han de Jong: “Beleggen in grondstoffen is niet goed voor de circulaire gedachte.”

Cobouw deed verslag van het seminar. CEO Kees van Dijkhuizen: “De circulaire economie, waarin geen grondstoffen weglekken, is niet langer het onderwerp van de geitenwollensokkensomberaars. Als we het goed doen, profiteert iedereen. De samenleving, de economie en dus ook ABN Amro.”

Concrete doelen
ABN Amro wil in 2020 1 miljard euro in circulaire bedrijfsmiddelen gestopt hebben. De bank heeft – naast een net geopend circulair pand – ook concrete doelen opgesteld om duurzaamheid echt op de agenda te krijgen. Zo wil het circulaire bedrijfsmodellen ondersteunen met kennis van financiële producten en risicobeheer, in 2020 1 miljard euro in circulaire bedrijfsmiddelen gestopt hebben, minstens 100 circulaire financieringen hebben opgezet en 1 miljoen ton minder CO2 uitstoten.

In 2050 moet, zoals we inmiddels allemaal weten, de economie circulair zijn. En dat is nodig: grondstoffen zijn eindig, de wereldbevolking groeit en het inkomensniveau in de voorheen armere delen van de wereld stijgt flink, waardoor ook de vraag naar grondstoffen stijgt. En dat kan de aarde dus niet meer aan, aldus de bank. Han de Jong: “De circulaire economie is nodig, maar zal er niet vanzelf komen. Er moeten ambitieuze doelstellingen geformuleerd worden. Technologische ontwikkeling zorgt wel voor een versnelling. Maar bedrijven zullen wel fundamenteel moeten veranderen en op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen.”

Ambitieuzer
Oproepen aan de politiek waren er ook: het mag vanuit de overheid wel wat ambitieuzer. “Nu sukkelen we maar door, en moeten we in 2050 circulair zijn. Hoe oud zijn we dan wel niet?”, riep een van de bezoekers uit. “Alles moet circulair zijn, klinkt dan wel erg groot, maar als we nu eens beginnen met de energie. Als dat deel in 2030 al circulair is, dan is het wel duidelijk en ambitieus. De manier waarop het nu gaat is niet meer normaal. We hebben haast.”

Regiobijeenkomsten: Rotterdam en Leeuwarden
Stadswerk kent diverse gemeenten die al écht op weg zijn, eerste stappen zetten of deze overwegen. Die komen allemaal samen tijdens onze Regiobijeenkomsten Circulaire economie en de Openbare ruimte. Er staan er het najaar nog twee gepland. Lees er alles over en meld uzelf aan voor de bijeenkomsten in Rotterdam op 10 oktober of Leeuwarden op 1 november a.s..

Bekijk ook

Cookie-instellingen