Omgevingswet 2021 in werking

09-10-2017

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is definitief opgeschoven naar 1 januari 2021. Minister Schultz heeft dit de Tweede Kamer laten weten. Met dit wetsvoorstel worden 26 wetten ineengeschoven. Het is daarmee de grootste wetswijziging sinds 1848.

De nieuwe invoeringsdatum is met provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. Schultz haalt nog wat mitsen en maren aan. Zo heeft ze zelf weinig tot geen grip op de duur van advies- en toetsprocedures en het samenvallen van de parlementaire behandeling van de vorming van een nieuwe Eerste Kamer in 2019. De planning wordt daardoor elk jaar gemonitord en getoetst op de vraag of eventuele extra inspanningen nodig zijn om 2021 ook daadwerkelijk te kunnen halen.

Transitieperiode ingekort
Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft vooral gevolgen voor provincies en waterschappen, die op het moment van inwerkingtreding hun planningsinstrumenten klaar moeten hebben. Deze zullen zonder Omgevingswet als juridische basis geen rechtsgeldigheid hebben. Voor gemeenten betekent het uitstel vooral meer voorbereidingstijd. Op 1 januari 2029 moet elke gemeente één integraal Omgevingsplan gereed hebben dat vanaf dat moment alle bestemmingsplannen definitief vervangt. De uiterlijke datum waarop gemeenten een integrale omgevingsvisie gereed moeten hebben, blijft eveneens gehandhaafd op 1 januari 2024. Niettemin moedigt de minister gemeenten, maar ook andere overheden, aan alvast te beginnen met het opstellen van een omgevingsvisie, waarvoor niet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet hoeft te worden gewacht.

Meer informatie vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen