Gent kiest voor groen en een betonstop

09-10-2017

Het stadsbestuur van de Belgische stad Gent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan waardoor meer dan 250 ha bestaand groen beschermd wordt tegen bebouwing en er 140 ha nieuw groen bijkomt. Gent werkt hiermee aan haar klimaatdoelstellingen en is een voorbeeld voor andere steden en gemeenten.

In plannen uit de jaren ’70 en ‘80 werd kwistig rondgestrooid met harde bestemmingen, zoals woonzones of gebieden voor openbaar nut. Het leverde woningen en parkeergelegenheid op ten koste van groen, en meestal bleken die ingrepen onomkeerbaar.

Van grijs naar groen
Met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Groen) wil Gent deze ongewenste evolutie tegengaan en groene gebieden zo goed mogelijk behouden. Het gaat in totaal om meer dan 100 deelgebieden in de stad die vandaag nog bebouwd kunnen worden, maar binnenkort dus niet meer. Afhankelijk van de bestaande toestand en hun biologische waarde krijgen deze zones een herbestemming als park, natuur of bos. En het plan gaat nog verder. De stad kiest ook resoluut voor bosuitbreiding, natuurontwikkeling en nieuwe parken. Veel van die ontwikkelingen zijn nu niet mogelijk door het bestaande bestemmingsplan.

Klimaatrobuuste stad
Dit RUP past ook in de klimaatdoelstellingen van de stad. Met haar Klimaatadaptatieplan wil Gent de stedelijke omgeving klaarmaken voor de klimaatverandering. Door in te zetten op ontharding, ruimte voor water en extra groen, wil de stad het zogenaamde hitte-eilandeffect (waarbij verharding zorgt voor hogere temperaturen in de stad dan in het omliggende platteland) milderen, overtollig regenwater opvangen, droge periodes overbruggen en fijnstof afvangen.

Meer weten?
Als Stadswerk halen we inspiratie vanuit het buitenland graag naar Nederland! We zetten ons in voor goed groen en informeren en inspireren u graag op het thema klimaatadaptatie. Hier ziet u wat Stadswerk allemaal doet op groen en klimaatadaptatie.

Bekijk ook

Cookie-instellingen