Decentrale overheden positief over regeerakkoord

12-10-2017

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn positief over het nieuwe regeerakkoord. Koepsl VNG, IPO en Unie van Waterschappen zijn vooral blij dat het nieuwe kabinet de samenwerking zoekt op het gebied van (schone) energie, klimaat en circulaire economie.

Volgens deze koepels is er in het maandag gepresenteerde regeerakkoord veel aandacht voor deze duurzame thema's. Zelf hebben ze het nieuwe kabinet daar met hun eerder aangeboden investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' ook nadrukkelijk toe aangemoedigd en uitgenodigd.

Duidelijkheid over langetermijndoelen
IPO-voorzitter Anke Bijleveld is verheugd dat het kabinet de regionale aanpak gaat volgen. Voor het IPO is het duidelijk dat deze opgave alleen kan worden bereikt door samen met provincies, gemeenten en waterschappen op te trekken. En ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Dat geldt ook voor andere grote maatschappelijk opgaven, zoals mobiliteit, krimp en grootstedelijke problemen. Met een nationaal Klimaat- en Energieakkoord en een Klimaatwet wordt volgens de decentrale overheden duidelijkheid gegeven over de langetermijndoelen en de daaraan verbonden maatschappelijke opgaven.

Aan de slag
Ook VNG-voorzitter Jan van Zanen juicht de uitgestoken hand van het nieuwe kabinet toe. Volgens hem is het voor inwoners belangrijk te weten dat woningen op termijn van het aardgas af gaan en er regelingen komen om woningisolatie te financieren. De VNG ziet ernaar uit hier afspraken over te kunnen gaan maken met het kabinet. In het regeerakkoord is ook ruim aandacht voor klimaatadaptatie en de circulaire economie, andere thema's uit de investeringsagenda van de medeoverheden. Volgens Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, heft het kabinet duidelijk een ambitieus energie- en klimaatbeleid. De Unie staat klaar om met het kabinet aan de slag te gaan.

Bekijk ook

Cookie-instellingen