Samenwerken aan toekomst chemievrij onkruidbeheer

24-10-2017

In Roermond ging 19 oktober jl. de vanuit het Ministerie van I&M geïnitieerde serie bijeenkomsten ‘Chemievrij Onkruidbeheer’ van start. De in totaal ruim 50 aanwezigen gingen op de sfeervolle locatie ECI in kleine sessies, en met experts, vooral aan de slag met hun eigen vragen.

Die vragen konden ze stellen op het aanmeldformulier. Zo konden de thematische experts zich optimaal voorbereiden en gingen de vraagstellers tevreden en optimaal geïnformeerd naar huis.


Festivalachtige opzet

Het gemêleerde gezelschap beleefde een waardevolle bijeenkomst met een festivalachtige opzet. Op de kennismarkt konden deelnemers in een ronde kring bij één van de tien kennistafels aanschuiven. Aan de tafels vond, in drie blokken, uitwisseling plaats en werden vragen beantwoord. In een aparte zaal konden de deelnemers ook nog diverse presentaties volgen.

 

Mediagenieke Exoten

Aan de kennistafels ging het over Wetgeving. De ondernemer heeft een kortetermijnvisie, de overheid is er voor de lange termijn. Daar wringt het weleens.

Het ging over online kennis delen. Waar doe je dat? Bijvoorbeeld op onkruidvergaat.nl en forum schoonwater.nl. Hoe krijg je sportvelden chemievrij? Er bleek niet één antwoord, maar begin gewoon en maak gebruik van andermans kennis! De exotenbestrijding dan. Behoorlijk hot-item momenteel. Zet er vrijwilligers bij in! Daarnaast zijn er inspirerende Belgische voorbeelden, waarbij bewoners verplicht zijn de eigen stoep onkruidvrij te houden en aansprakelijk worden gesteld bij problemen met bijvoorbeeld de Berenklauw. En de Japanse Duizendknoop dan, ook al zo’n mediagenieke exoot. Er verschijnt binnenkort een rapport met uitkomsten over proeven met de aanpak ervan. De ervaring is dat de kennis bij de uitvoerder nog wel eens ontbreekt. De aanwezigen pleiten voor een preventieve inzet. Daarbij kan het een idee zijn een beloning uit te loven voor het signaleren van de Duizendknoop.


Communicatie is cruciaal

Hoe werk je nu samen aan de toekomst van Chemievrij Onkruidbeheer? Ook daarover ging het aan de kennistafels. De gemeente Dalfsen liet weten vooral mensen te willen meenemen die in eerste instantie tegen zijn. Daarbij is communicatie cruciaal. Hoe borg je een en ander in bestekken? Werk met handboek openbare ruimte, laat dit vaststellen door bestuur en informeer de raad. En denk ook na over de methoden en de technische (on)mogelijkheden. De beweging Velt wil Vlaanderen en Nederland in 2020 pesticidenvrij hebben. Het is moeilijk, maar de bewustwording begint op gang te komen. Evenals het besef dat je het samen moet doen. Gewildgroei is een beweging om anders naar onkruid te kijken: het is juist wenselijk dat er dingen groeien in de stad. Vraag: begin je bij de gemeenten of bij de burgers? De Nederlandse Golf Federatie zet ook in op chemievrij onderhoud van haar banen. En dat is nog best lastig. Het startte met veel weerstand, maar ondernemers willen nu zeker wel!


Meld u kosteloos aan!

Zoekt u ook een antwoord op uw vraag? Meld u hier dan kosteloos aan voor één van de volgende bijeenkomsten: in Etten-Leur (2 november), Nooitgedacht (16 november) of Utrecht (30 november).

Bekijk ook

Cookie-instellingen