Enschede koopt ‘groene’ tegels

02-11-2017

De gemeente Enschede heeft 10.000 ‘groene’ tegels gekocht van Gewildgroei. Ze heten ‘living pavement’ en bieden ruimte aan (on)kruid. Door een stoeptegel te vervangen door zo'n tegel, hebben planten de ruimte om te groeien. Met als resultaat betere regenwaterinfiltratie en meer biodiversiteit.

Bijkomend effect van een groene(re) stad is minder hitte in de zomer. Wethouder Jeroen Hatenboer zag ze vorig jaar op een innovatiebeurs, was enthousiast en stak daarmee zijn collega Hans van Agteren aan. Hij gaat over groen.

Plan van aanpak
Enschede bleek de eerste grote klant van Gewildgroei en een 'eerste test met de toepassing van de tegels op grote schaal'. Waar en hoe de tegels worden gelegd, is onderwerp van studie. De gemeente wijst op nut en noodzaak van de tegels met oog op "actuele thema's zoals regenwateroverlast, hittestress, biodiversiteit en de groeiende behoefte van bewoners van meer groen in de directe omgeving."

Bekijk ook

Cookie-instellingen