Steun voor nieuw Nederlands klimaatcentrum

16-11-2017

Op de internationale klimaattop in Bonn verzorgde nieuwbakken minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de openingstoespraak op de startbijeenkomst van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), het klimaatcentrum dat in Nederland wordt gevestigd.

In de toespraak benadrukte zij het belang van internationale samenwerking en kennisuitwisseling om weerbaarder te worden tegen het veranderende klimaat.

Veel ervaring
Van Nieuwenhuizen stripte aan dat 90% van alle natuurrampen inmiddels water gerelateerd zijn. Klimaatbestendigheid redt levens en spaart onze leefomgeving. Volgens de minister heeft Nederland veel ervaring met klimaatadaptie, door onze voortdurende strijd tegen het water, en heeft ons land zich daarom ook opgeworpen als locatie voor het internationaal werkend klimaatinstituut, waar landen overal ter wereld baat bij gaan hebben.

Rotterdam en Groningen
Het centrum is een initiatief van de VN, samen met Nederland, Japan en de Filipijnen. Een speciale commissie wees Rotterdam en Groningen aan als vestigingsplaatsen. Rotterdam heeft gezien haar ligging in de Hollandse delta internationaal een sterke reputatie op het gebied van klimaatadaptatie en is bovendien goed internationaal bereikbaar. De stad bouwt een nieuw klimaatneutraal drijvend kantoor, waarin de medewerkers worden gehuisvest. In Groningen krijgt het GCECA ruimte in het innovatieve duurzame kantoorgebouw van Energy Academy Europe. Met de universiteit en bedrijven biedt de stad de nodige meerwaarde voor het klimaatcentrum.

Ondersteuning bieden
GCECA gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen, zodat zij de gevolgen van klimaatverandering beter kunnen gaan dragen. Het centrum brengt een steeds breder wordend netwerk van internationale partners samen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, NGO’s, lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector.

Bekijk ook

Cookie-instellingen