Haarlem maakt werk van de Future Green City!

16-11-2017

Met ‘Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar’ kiest het Haarlemse college voor een groene en bereikbare stad. Daarin worden duidelijke keuzes gemaakt. Nodig, omdat Haarlem groeit en er steeds meer eisen worden gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte, terwijl de oppervlakte hetzelfde blijft.

De keuze om bestaande openbare ruimte anders in te richten kost tijd, daarom wil het college nu richting bepalen, onder andere met keuzes voor groen en spelende kinderen.

Haarlem voorbereid op de toekomst
Het college is trots met deze visie. Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “De structuurvisie bereidt Haarlem voor op de toekomst. Het college heeft gekozen, op plekken waar dat kan, voor een prioritering van verkeersdeelnemers: eerst de voetganger, dan de fietser, vervolgens het OV en tot slot de auto. Daarnaast zijn er ook keuzes gemaakt voor ruimte voor stadsnatuur, het versterken van het openbaar vervoer en klimaatadaptie.” Collega-wethouder Jeroen van Spijk is vooral blij dat er nu een stip op de horizon is gezet: “Als we het daar over eens zijn, kunnen we samen met onze regionale partners richting het Rijk optrekken om onze ideeën daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Er is veel onderzoek verricht, en veel gesproken met partijen in de stad, dat heeft de visie tot een heel degelijk stuk gemaakt.”

Uitvoering samen met de stad
De ambitie is een leefbare en aantrekkelijk stad, daarvoor moet de bereikbaarheid goed worden georganiseerd. De visie bevat dan ook voorstellen op het gebied van bereikbaarheid. Zo wordt het doorgaande verkeer gebundeld op een ring. Op die manier worden de wegen rond de binnenstad rustiger, met meer groen en bomen, en geschikt voor fietsers. Verder bevat de visie themakaarten waarop de gewenste structuur voor bijvoorbeeld groen, ecologie en recreatie is geïllustreerd. Ook staan in de visie impressies van een aantal ‘sleutelprojecten’; projecten waarin de verschillende uitgangspunten van de visie samenkomen. De definitieve inrichting van deze plekken ligt nog niet vast. Die zal in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden bepaald, voorafgaand aan de uitvoering van een project.

Stadswerkdebat
De Haarlemse wethouder Cora Yfke-Sikkema is één van de zes debaters tijdens het grote Stadswerkdebat ‘Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht’ op 29 november in Utrecht. Er is plek voor maximaal 150 zaaldeelnemers, deelname is kosteloos. Inmiddels zijn er nog slecht enkele plekken beschikbaar. Hier leest u er alles over en kunt u uzelf aanmelden.

Bekijk ook

Cookie-instellingen