Kappen voor de veiligheid

23-11-2017

In maart worden 936 Canadese populieren gekapt. Bomenspecialist, en actief Stadswerker, Hans Kaljee noemt het een pijnlijke, maar noodzakelijke operatie en verwacht emotionele reacties van Amsterdammers. Logisch, hert gaat om hele mooie bomen die soms echt beeldbepalend zijn. Takbreuk maakt de kap echter noodzakelijk.

Samen met de bomenexperts van de stadsdelen werkt Kaljee al twee jaar aan een aanpak om zorgvuldig met de takbreuk van deze bomen om te gaan. Het probleem speelt overigens in heel Nederland. Vanaf de jaren ’50 ga de Canadese populier nieuwe wijken snel een groene uitstraling.

Bomen voor bomen
De gemeente wil zorgvuldig omgaan met takbreuk en alleen kappen als dat nodig is vanwege veiligheid. Verreweg de meeste Canadese populieren kunnen dan ook blijven staan. Voor iedere boom wordt er één terug geplant. Ook dat zijn veelal populieren, die niet gevoelig zijn voor takbreuk.  Het duurt een tijd voordat die net zo groot en mooi zijn als de Canadese populieren.

7.000 bomen onderzocht
Alle ongeveer 7.000 Canadese populieren werden door een extern boomadviesbureau onderzocht op het risico op spontane takuitval. Van elke Canadese populier bekeek de gemeente of er eerder grote takken afbraken en hoeveel. Bomen die geen gevaar opleveren, kregen code ‘geel’, bomen in de categorie ‘oranje’ zijn aandachtsbomen en worden besproken en gesnoeid, de categorie ‘rood’ wordt gekapt. Hier kunt u zien waar ze staan.

Bekijk ook

Cookie-instellingen