Stadswerk tipt: Studiedag ‘Hoe biodivers is jouw stad?’

07-12-2017

Op 8 februari 2018 organiseert de Werkgroep Stedelijke Ecologie een studiedag over biodiversiteit en dan met name het meten van biodiversiteit in de stad. Welke meetnetten en methoden voor het meten van de biodiversiteit zijn geschikt om in de stad te gebruiken?

Tijdens deze studiedag wordt geprobeerd hier een duidelijker beeld van te krijgen. In de ochtend zullen een aantal methoden gepresenteerd worden en in de middag worden de verschillende methoden samen onder de loep nemen.

 

Programma

Sprekers zijn Hans van den Heuvel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (over biodiversiteitsdoelen voor jouw stad), jan Schoppers van Sovon (over het meten van biodiversiteit in urbaan gebied, Martina Wildenburg en Hanneke van ‘t Veen van Stichting Advident (over de Handleiding City Biodiversity Index, met als casus Utrecht) en Jeroen van der Brugge van Naturalis Science Center (over Citizen science, bruikbaar als meetnet?). Aansluitend is er een discussie over verschillende meetnetten en bruikbaarheid in de stad onder leiding van Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center).

 

Meer informatie
De studiedag wordt gehouden bij de gemeente Breda op 8 februari 2018 van 10:00– 16:30. De deelname is gratis, er is mogelijkheid op eigen kosten een lunch te gebruiken. Opgave voor de studiedag (het programma wordt een week voor de studiedag verzonden) en eventueel gebruik van de lunch kan bij Arjan van der Veen, a.vander.veen@lelystad.nl. Het maximaal aantal deelnemers is 35.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen