Werving Universiteit van Amsterdam stageplaatsen waterbeleid

04-01-2018

Binnen de Bacheloropleiding van de Afdeling Politicologie van de UvA wordt de Praktijkgeoriënteerde Afstudeermodule 'Beheer van natuurlijke hulpbronnen: politieke risico’s en kansen in theorie en praktijk' aangeboden. De UvA is nu op zoek naar relevante stageplaatsen.

De afstudeermodule is praktijk georiënteerd. Het zelfstandig verzamelen van empirisch materiaal en het samenwerken en meedenken met de gastorganisatie wordt dan ook aangemoedigd.

 

Water en riool gerelateerde vraagstukken
Eindproducten zijn een scriptie en een stagerapport die aansluiten bij bestaande, concrete beleidsvraagstukken van publieke en private actoren. Het spreekt voor zich dat water- en riool gerelateerde vraagstukken een belangrijke aandachtspunt van de module vormen. Concrete beleidsvraagstukken die eerder door scriptanten werden behandeld zijn onder andere de differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad en beleidsscenario’s voor verduurzaming van gemeenten in het kader van de nieuwe omgevingswet. Op basis van eerstgenoemd vraagstuk won studente Lieke Brackel de KNW Bachelor Scriptieprijs 2017.


Onderzoeksstages: gastorganisaties gezocht!
Studenten wordt begin 2018 4-5 maanden in deeltijd (3-4 dagen) de mogelijkheid geboden om een onderzoeksstage te voltooien. Begeleiding van de stage binnen de UvA is in handen van dr. Robin Pistorius (politicologie, FMG). Invulling van de stage gebeurt in overleg tussen betrokken gastorganisatie en begeleider(s). Onderzoeks- en stagegerelateerde vragen worden in overleg bepaald, met inachtneming van de inhoudelijke kaders van de afstudeermodule. Bij de presentatie van de resultaten, eind juni 2018, zullen alle betrokkenen worden uitgenodigd.

 

Meer informatie
Hebt u suggesties voor mogelijke stageplaatsen van 4-5 maanden, gedurende 3-4 dagen, aanvang uiterlijk begin maart? Of bent u zelf zo’n gastorganisatie? Aarzelt u niet om contact te zoeken met Dr. Robin J. Pistorius: r.j.pistorius@uva.nl of 06 -16374957. Doet u dit ook als het op het oog een minder courante suggestie betreft.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen