Living Lab: Stadslandbouw als kans voor het World Food Center!

23-01-2018

Onze droom: Ede heeft niet alleen een WFC maar ís ook een WFC! Ede pioniert nationaal en internationaal met integraal voedselbeleid en laat zien hoe sociale én economische impact kan worden gerealiseerd.

Het World Food Center (WFC) past hierbij. In het WFC ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar om kennis te creëren en te delen. Bezoekers ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. In het WFC zal iedereen de kracht van de Nederlandse voedselwaardeketen ervaren.

Stichting SmaakstadEde heeft een actieve food community voor een gezonde en duurzame toekomst in Ede gerealiseerd door partijen aan elkaar te verbinden, te faciliteren en te inspireren. Als onderdeel van SmaakstadEde zet EetbaarEde zich al vele jaren in voor het versterken van stadslandbouw binnen de gemeente. In Ede zijn al veel kleine voedselinitiatieven actief. Onze droom is om een groot initiatief te realiseren waarin de diverse waarden van stadslandbouw vanaf het begin in het gebiedsontwerp zijn meegenomen en worden uitgevoerd. Dit zou enorm bijdragen aan het draagvlak voor de inpassing van stadslandbouw in de gehele Edese woon- en werkomgeving.

Mooie kans
Het nieuw in te richten gebied rondom het WFC is bij uitstek een mooie kans om een begin te maken met de realisatie van zo’n groot initiatief. Zeker omdat stadslandbouw uitermate geschikt is om de hele voedselketen zichtbaar te maken en de ‘WFC experience’ van voedsel, voedselproductie, educatie en innovatie zowel binnen als rondom het gebouw in de praktijk te brengen.
Om dit te realiseren is samenwerking essentieel. Daarom organiseren we dit Living Lab in samenwerking met Stadslandbouw Nederland. Dit is het landelijke netwerk waarin ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven, onderwijs, overheid en onderzoek elkaar versterken en helpen om stadslandbouw in Nederland verder tot ontwikkeling te brengen. Dit netwerk vormt een bron van ervaringen, kennis en inspiratie die we ook in Ede kunnen benutten.

Wij nodigen u als actieve deelnemer aan de community stadslandbouw van harte uit om met ons mee te denken in een living lab om alle waarden van Stadslandbouw te integreren in de inrichting van het buitengebied van het World Food Center in Ede.

Wanneer: 31 januari 2018 van 15.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: World Food Center, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede

Graag wel even aanmelden door een mail te sturen naar eetbaarede@outlook.com
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hilda Weges 06-52405801.

Programma

Bekijk ook

Cookie-instellingen