Werkgroep 'Circulaire afvalbakken'

01-02-2018

Met het programma ‘Wij maken werk van Circulair’ wil de NVRD circulair inkopen onder de aandacht brengen bij haar leden. Voor de productcategorieën minicontainers en werkkleding zijn er al een tijdje werkgroepen actief, nu werkt de NVRD aan de werkgroep ‘afvalbakken voor de openbare ruimte’.

In 2017 heeft NVRD in samenwerking met Nederland Schoon, Rijkswaterstaat en Stadswerk een zoektocht georganiseerd naar dé circulaire afvalbak van de toekomst. De top 3 kreeg een podium tijdens het Zwerfafvalcongres, afgelopen november. Verschillende partijen reageerden enthousiast op het onderwerp ‘circulaire afvalbak’, vandaar het idee met geïnteresseerden een werkgroep te gaan starten.

Startbijeenkomst
Op maandag 19 maart van 10.00 – 12.00 uur vindt een vrijblijvende ‘Startbijeenkomst circulaire afvalbakken’ plaats op het kantoor van de NVRD (Nieuwe Stationsstraat 10, Arnhem). Doel: inventariseren van de huidige en toekomstige mogelijkheden en bepalen of er gezamenlijke ambities en doelstellingen zijn. Na deze bijeenkomst wordt een werkgroep gevormd waarmee de vervolgstappen worden bepalen.

Aansluiten?
Aansluiten bij deze bijeenkomst op 19 maart? Geef uzelf op door een mail te sturen naar Sigrid Schuurmann (schuurmann@nvrd.nl).

Bekijk ook

Cookie-instellingen