Enquête Duurzaam beheer van fruit- en notenbomen

13-02-2018

U bent als individuele burgers of burgerorganisatie betrokken bij beheer en/of gebruik van fruit- of notenbomen in de openbare ruimte. Dit kan gaan om een boomgaard, pluktuin of een andere vorm van groen met fruit- of notenbomen.

Belangrijk voor deze enquête is dat er fruit- of notenbomen aanwezig zijn op de plek waar u bij betrokken bent. Zowel deelnemers aan een oogstfeest als actieve beheerders of initiatiefnemers worden uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen.

Start enquete

Doel van de enquête?
Bijdragen aan duurzaam beheerde fruit- en notenbomen in de openbare ruimte. Via deze enquête willen we een beeld krijgen van de succesfactoren en knelpunten voor het duurzame beheer van fruit- en notenbomen in de openbare ruimte door individuele burgers en burgerorganisaties. Deze enquête is onderdeel van het project Vruchtgebruik. Meer informatie over dit project kunt u hier vinden op.

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten gebruiken we voor het ontwikkelen van een handreiking voor gemeenten en burgerinitiatieven om fruit- en notenbomen in de openbare ruimte duurzaam te beheren. Hiervoor is uw inbreng erg belangrijk.

Kent u andere mensen die zich inzetten voor fruit- en notenbomen in de openbare ruimte? Dan zouden wij het erg op prijs stellen als u deze enquête naar hen door wilt sturen.

Onder de respondenten verloten wij een jonge fruitboom.

De enquête zal ongeveer 15 minuten duren. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk, dit wordt bij de betreffende vragen aangegeven. Uw antwoorden op deze enquête zullen anoniem worden verwerkt.

Alvast bedankt voor het invullen!
Projectteam Vruchtgebruik Hogeschool VHL 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Marianne Schuerhoff
marianne.schuerhoff@hvhl.nl                                              
06 407 118 10

Eline Huizinga
eline.huizinga@hvhl.nl 
06 112 92 102

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen