Verantwoordelijkheid deel aangewezen Invasieve Exoten naar provincies

08-03-2018

Gisteren is een wijziging van de Regeling natuurbescherming gepubliceerd. Hiermee is een aantal soorten van de eerste Europese Unielijst invasieve exoten aangewezen waarvan bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor eliminatie-, beheers- en herstelmaatregelen zijn overgedragen aan de provincies.

Dit besluit is in lijn met de decentralisatie van het overige natuurbeleid. In de publicatie is te lezen voor welke soorten deze verantwoordelijk nu bij de provincies ligt. Ook zijn afspraken gemaakt over de verantwoording over de genomen maatregelen, de effecten hiervan en de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

 

Aanvulling op Unielijst

Voor een aantal soorten blijft de Minister verantwoordelijk, zoals de beverrat en een aantal uitheemse rivierkreeften. Over de soorten van de aanvulling op de Unielijst uit 2017 vindt nog overleg plaats. Deze wijziging is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2018. Het is nu aan de provincies om aan de slag te gaan. Gemeenten kunnen met vragen of opmerkingen over de genoemde soorten bij hun provincie terecht.

 

Meer informatie?
Meer informatie over wat Stadswerk rondom Invasieve Exoten doet, vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen