Dit nummer

Stadswerk Magazine 6 - 2018

Themanummer Kansen door krimp

Hoe mooi we onze gemeenten ook maken voor de bewoners, om allerlei redenen worden grote delen van het land leger. Vooral kleinere kernen aan de rand van Nederland hebben te maken met wegtrekkende bewoners, voorzieningen die onder druk staan, leegstand en bijbehorende leefbaarheidsproblemen. Krimp is al jaren een belangrijk thema, ook nu de economie goed draait.

Omdat krimp voor sommige gebieden al langer speelt, zijn er inmiddels interessante praktijken ontwikkeld die laten zien dat het geen probleem hoeft te zijn als je het goed aanpakt. In dit nummer van Stadswerk magazine laten we er enkele de revue passeren. We nemen u mee naar Den Helder, waar Zeestad, een BV/CV van de gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland, al tien jaar slagvaardig en consequent de ruimtelijke kwaliteit opkrikt en dat is inmiddels goed te zien. We belichten daarnaast de GameChange karavaan van Hengelo. Hier zijn allerlei activiteiten ontplooid om een andere mindset te creëren bij betrokkenen: een vitale binnenstad is geen maakbaar project maar een continu proces. Tenslotte besteden we aandacht aan sociale media en informele netwerken in plattelandsgebieden en hoe die kunnen helpen om krimp om te buigen in iets positiefs.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 6, 2018: 10 juli 2018

Hantum, Noord-Friesland. (foto: Carola Breukelman)