Dit nummer

Stadswerk Magazine 5 - 2019

Global Goals in de openbare ruimte

In 2015 werden de Sustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd, van de Verenigde Naties opgesteld. Zeventien universeel geldende doelstellingen vormen een richtsnoer om de wereld beter en duurzamer te maken. Geen armoede, geen honger en ongelijkheid verminderen zijn enkele van deze doelen. Mooi, zult u wellicht zeggen als professional in de openbare ruimte, maar wat heb ik daar in mijn werk mee te maken? Nou, daar heeft u heel veel mee te maken! Global Goals stellen ons in staat om ons werk in beschouwing te nemen en vast te stellen waar het aan bijdraagt. Daarmee krijgen we beter in beeld in welke maatschappelijke context we opereren, én het biedt de kans om onze organisatie zo in te richten dat de bijdrage aan de VN-doelen nog groter wordt.

In dit themanummer laten we zien hoe je hier concreet mee aan de slag kunt gaan. We richten ons daarbij vooral op de koplopers: Rheden en Oss. Zij zijn binnen én buiten de gemeentelijke organisatie zeer actief en dat levert mooie dingen op: de realisatie van de doelen komt een flinke stap dichterbij en het zorgt voor meer betrokkenheid van inwoners. In Rheden is ook de organisatie veranderd door de Global Goals: flexibeler en slagvaardiger door ad hoc wisselende teams samen te stellen die aan een concrete opgave werken. 

We hopen dat anderen door de voorbeelden uit Oss en Rheden geïnspireerd raken en zien dat dit een kans is om verheven doelen, die soms abstract overkomen, heel concreet in ons dagelijks werk in de openbare ruimte te laten terugekomen. 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 5, 2019: 28 mei 2019

Global Goals ambassadeur Mark Hazeleger van de gemeente Rheden met 'zijn' doel. (foto: gemeente Rheden)