Dit nummer

Stadswerk Magazine 07 - 2020

Nieuwe tijd, nieuwe ruimte

De openbare ruimte speelt een hoofdrol op het coronatoneel. Het biedt enerzijds de leefruimte die we zo hard nodig hebben en anderzijds zijn er zorgen dat het virus over kan springen als we te dicht op elkaar zitten. En waar dus alle reden is om gedragsregels in te stellen en te handhaven. Veel professionals zetten zich hier vol overtuiging voor in.

Iets verder van de acute maatregelen vandaan wordt onze openbare ruimte aan een strenge analyse onderworpen, door onszelf én door bewoners die veel meer oog voor hun dagelijkse leefomgeving hebben gekregen. Voldoen de faciliteiten, wat moet er veranderen om coronaproof te worden, geven veranderde leefpatronen aanleiding tot een andere inrichting? En misschien wel de moeilijkste vraag: hoe kunnen we flexibel inspelen op omstandigheden die snel en onvoorspelbaar kunnen optreden?

We zitten kortom in een tijd vol onzekerheden waarin we desondanks ingrijpende keuzes moeten maken die nog decennialang gevolgen kunnen hebben. En hoe moeilijk dat ook is, je ziet ook dat het voor een frisse, alerte, open houding zorgt. Die houding biedt kansen voor allerlei doorbraken en versnellingen. Lukt het ons om bewoners blijvend en structureel aan het roer te zetten bij het vormgeven van hun eigen woonomgeving? Zetten we nu een tandje bij om mobiliteit beter te laten samengaan met leefbaarheid? Worden gezondheid en leefbaarheid het leitmotiv in onze plannen?

We hebben in dit themanummer geprobeerd uitdrukking te geven aan deze spannende tijd vol uitdagingen en ingrijpende keuzes. Want hoe bitter de vruchten ook zijn die corona voortbrengt, het zet ons ook aan tot innovatie en weerbaarheid. Laten we daar alle ruimte aan geven en kennis en ervaring uitwisselen. U vindt daarbij onze vereniging aan uw zijde!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 07, 2020: 15 september 2020

(foto: Martine Sluijs)
Cookie settings