Dit nummer

Stadswerk Magazine 09- 2020

Circulair gaan

Dromen, Denken, Doen. Voor fundamentele opgaven kan geen van deze drie D’s ontbreken in de aanpak. Overschakelen naar een circulaire economie is duidelijk zo’n fundamentele opgave. In dit themanummer focussen we op de derde D: Doen. Daar is alle reden voor want juist op lokaal niveau zie je mooie initiatieven ontstaan die ook voor andere doeners heel interessant kunnen zijn. De gemeente kan de positie van spin in het web in veel gevallen naar zich toetrekken.

Dat zien we onder andere bij het circulair maken van grondstoffenstromen, iets waar de gemeente Almere al jaren stevig mee aan de weg timmert. Als belangrijke opdrachtgever is de gemeente in staat om hierin te sturen. Bijvoorbeeld door grondstoffenhubs aan te leggen en te schuiven met planningen zodat het ene project vrijkomende spullen kan leveren aan het andere, op het juiste moment. Dit alles ondersteund door een Marktplaats-achtige virtuele omgeving.

Circulair bouwrijp maken is een andere activiteit waar een gemeente het circulaire verschil kan maken. Dit is nog een vrij onbekend terrein, dus hier speelt ook de tweede D - Denken - nadrukkelijk een rol. De gemeenten Olst-Wijhe laat dat echter vergezeld gaan van een concrete casus: de nieuwbouwlocatie Olstergaard.

U ziet het, ‘circulair gaan’ is vooral een kwestie van doen geworden. Gelukkig maar, want we hebben behoefte aan resultaten. Dat sluit echter niet uit dat we ook moeten blijven denken. En daar spelen we als tijdschrift graag een rol bij!

NB: in dit nummer wordt ook aandacht besteed aan de Vakbeurs Stay&Go. Die gaat helaas niet door vanwege corona. Dat was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Zie verder https://openbareruimtestayandgo.nl/.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 09, 2020: 10 november 2020

(foto: Getty Images/Antea Group)
Cookie-instellingen