Dit nummer

Stadswerk Magazine 3 - 2018

Themanummer Circulaire economie

Circulaire economie mag zich verheugen in een grote belangstelling, zo bleek onder meer bij de gemeentereaadsverkiezingen op 21 maart. Burgers, bedrijven, politici, ambtenaren: bij vrijwel iedereen is het besef dat we anders moeten omgaan met onze grondstoffen. De vuilinisbelt van weleer verandert gaandweg in een sorteercentrum waarbij materialen in fracties worden gescheiden en zo hoogwaardig mogelijk worden toegepast in nieuwe producten. Of beter nog: dat de levensduur van producten zo veel mogelijk wordt opgerekt.

 

Circulair denken is één ding, maar daarmee is circulair doen nog geen feit. Ook dat besef is inmiddels goed doorgedrongen, niet in de laatste plaats bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. In diverse gemeenten zijn interessante initiatieven ontstaan. Het is belangrijk om die te delen zodat ze kunnen worden aangescherpt en zo breed mogelijk worden toegepast. In dit themanummer van Stadswerk magazine leveren we hieraan een bijdrage. We laten onder meer circulaire initiatieven zien in Amersfoort, Nijmegen en Almere. Ook aan de mindmap circulaire economie die Vereniging Stadswerk onlangs uitbracht, besteden we aandacht. Al met al voldoende aanknopingspunten om met circulaire economie aan de slag te gaan!

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 3, 2018: 3 april 2018

 

(foto: William Moore)