Dit nummer

Stadswerk Magazine 5 - 2018

Themanummer Integraal gebiedsgericht werken

Het in stand houden van de bestaande openbare ruimte, dat is van oudsher de taak van de beheerder van de openbare ruimte. Dat was en is nog steeds een schone taak, maar de beheerder anno 2018 heeft meer dingen om rekening mee te houden. Het gaat niet alleen om de huidige waarde en situatie, er is een blik in de toekomst nodig, een blik die samen met andere disciplines, bewoners en andere betrokkenen wordt geworpen.

Integraal gebiedsgericht werken is een geschikte manier om hier invulling aan te geven. Enkele gemeenten omarmen deze nieuwe werkwijze al. In Zoetermeer gebruiken ze hiervoor de metafoor 'programmeerkamer'. In Den Helder wordt geëxperimenteerd met een buurtspecifieke aanpak, waarbij bewoners mede prioriteiten stellen. En ook in de landelijke gemeente Medemblik wordt per kern, in samenspraak met bewoners, bepaald waar de accenten komen te liggen.

Er zijn meer plekken waar elementen van deze werkwijze worden toegepast; u bent ongetwijfeld benieuwd hoe dat wordt aangepakt en wat het oplevert. U leest er uitgebreid over in dit nummer van Stadswerk magazine!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 5, 2018: 5 juni 2018

(bron: PLANTERRA)