Dit nummer

Stadswerk Magazine 8 - 2019

Arbeidsmarkt, jongeren en vakkennis

Omdat de openbare ruimte voor iedereen van belang is, worden er hoge eisen worden gesteld aan ons werk. Dat is eervol, maar we moeten deze rol wel waar kunnen maken. Daar hebben we voldoende mensen en middelen voor nodig. In de jaren na de economische crisis wrong de schoen bij de middelen: veel beheerders kregen te maken met ingrijpende bezuinigingen. Die galmen nog steeds na, maar inmiddels wordt dat overstemd door gebrek aan voldoende en passend gekwalificeerde mensen.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de hoogconjunctuur waarin we ons bevinden. Maar er zijn ook andere trends die daar doorheen lopen. Zo is het voor veel gemeenten moeilijk om vakinhoudelijke kennis in huis te houden, deze vloeit weg naar de private sector.

En laten we de jongeren niet vergeten, want zij leveren straks een grote bijdrage aan de Future Green City, de groene stad van de toekomst die we als vereniging uitdragen. Met onze 'Future Green City collegetour' wordt de professional van de toekomst gekoppeld aan de professional van nu.

Tenslotte is er door alle trends heen blijvende aandacht nodig voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het beheer van de openbare ruimte is veel geschikt werk voorhanden. 

In dit themanummer van Stadswerk belichten we enkele markante ontwikkelingen rond arbeidsmarkt, jongeren en vakkennis en laten we zien hoe u hier verstandig op kunt inspelen.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 8, 2019: 11 oktober 2019

(foto: Gemeente Dalfsen)