Dit nummer

Stadswerk Magazine 1 - 2019

Data, monitors en benchmarks

Als professionals willen we graag het resultaat van ons werk weten. We kunnen daarvoor de stormachtige ontwikkeling van datamanagement inzetten. Zo zien we dat de gemeente Den Haag sensoren inzet om het gebruik van park Madestein in beeld te brengen. Uiteraard is privacy hierbij een belangrijk aspect, maar omdat de sensoren alleen hitte meten, kunnen er op geen enkele manier persoonsgegevens aan de data worden gekoppeld. Met de gegevens kan de gemeente het park zo inrichten dat nog beter voldoet aan de wensen van de parkgebruikers.

Soms is het ook goed om prestaties in de openbare ruimte te vergelijken met die van andere gemeenten. Daarvoor hebben Antea Group en CROW in opdracht van de G4 een benchmark voor het beheer van de openbare ruimte ontworpen. Soms vraagt dat aanpassingen in de reeds bestaande beoordelingssystematiek, maar de deelnemers vinden de voordelen van vergelijking zo groot dat ze de aanpassingen graag doen. De benchmark is als open source inmiddels voor alle gemeenten te gebruiken.

Ook de provincie Groningen wil graag open en eerlijk kunnen zien wat het effect van haar beleid is. Ze zet daarvoor digitale milieumonitors in en ontwikkelde een 'lucht-app' om goed met bewoners en bedrijven over de resultaten te kunnen communiceren. En door de inrichting van de monitors goed te doordenken en partijen van tevoren te raadplegen, kunnen gemeenten en andere overheden hier ook op inhaken, zodat de beelden steeds meer overeenkomen met de werkelijkheid zoals die door de burger wordt ervaren.

Met dit themanummer willen we een bijdrage leveren aan de kennis over dit zeer dynamische en relevante onderwerp. 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 1, 2019: 5 februari 2019

Benchmarkijeenkomst van de G4. (foto: Antea Group)