Dit nummer

Stadswerk Magazine 05 - 2020

De energietransitie

Naar mate de energietransitie concreter wordt, komen ook de obstakels duidelijker in beeld. Windenergie op land roept al langere tijd weerstand op, inmiddels zijn grote, monotone 'zonneweides' evenmin vrij van controverse. En brengt biomassa nou wel wat we voor ogen hebben? Of gewoon praktisch: netbeheerders geven inmiddels aan dat de plaatselijke netcapaciteit een keiharde no-go kan zijn voor plannen met grootschalige duurzame energieopwekking. En kunnen we al die extra kabels en leidingen onder de grond wel goed kwijt?

Het zijn stuk voor stuk onderwerpen voor het maatschappelijk debat. En juist daarom is het goed om te kijken hoe het er 'in den lande' aan toe gaat. Wat zijn de kwesties, hoe worden ze opgelost? Gelukkig hebben we heel wat 'lesmateriaal': dertig energieregio's werken elk aan een Regionale Energiestrategie (RES). Dat is in de kern een bottom-up proces, maar wel met kwantitatieve doelstellingen die door het Rijk worden meegegeven: je mag zelf weten hoe je je bijdrage levert, áls je hem maar levert. En ook een lokaal initiatief in Valkenburg aan de Geul om een Transitievisie Warmte op te stellen zonder het draagvlak (juridisch, ruimtelijk, participatief) uit het oog te verliezen, is bijzonder leerzaam.

In dit themanummer van Stadswerk magazine laten we zien hoe de energietransitie in zijn werk gaat nu de 'honeymoonfase' voorbij is. Het elan is onverminderd, maar dan geschraagd door praktische, realistische inzichten. Daar kunnen we als professionals in de openbare ruimte ons voordeel mee doen!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 05, 2020: 9 juni 2020

 

(bron: Energie Collectief Capelle)
Cookie settings