Dit nummer

Stadswerk Magazine 8 - 2018

Veelzijdig water

Met het steeds extremer worden van het klimaat maken we bijna ieder jaar wel situaties mee die vragen om passende actie. Tegelijkertijd bevatten deze bijna-crises waardevolle lessen over hoe we onze openbare ruimte structureeel bestendiger kunnen maken tegen klimaatextremen. Als het gevaar is geweken, moeten we dus niet achteroverleunen, maar aan de slag gaan met deze lessen. En dat gebeurt gelukkig ook, zo laat dit themanummer van Stadswerk magazine ons zien!

Zo geven waterprofessionals bij gemeenten, waterschappen en ander partijen al ruim vijftien jaar vorm aan ketensamenwerking, met het Nationaal Bestuursakkoord Water uit 2003 als vertrekpunt. Water is bij uitstek een onderwerp dat vraagt om deze vorm van samenwerking omdat het zoveel verschillende sectoren aangaat. We zien tal van initiatieven ontstaan op regionaal niveau, waarbij het voortschrijdend inzicht dat we opdoen door calamiteiten een belangrijke drijfveer is.

Dat lerende vermogen zien we ook terug bij het vormgeven van nieuwe woonwijken. De klimaatstresstest is inmiddels standaard geworden, maar hoe vertaal je dat naar ontwerpprincipes als de omgeving nog gemaakt moet worden en precieze gegevens ontbreken? Mede dankzij de nieuwe wijk Bronsgeest in Noordwijk ontwikkelt zich hier een bruikbare methode, die ook elders kan worden toegepast.

En laten we vooral niet vergeten dat water ook aangenaam, mooi en bruikbaar kan zijn. Dat inzicht werd tijdens de Stadswerk zomerexursie kracht bijgezet. Daarbij werd een waterkrachtcentrale in de Dommel bij Sint Michielsgestel bezocht en een project dat de Brabantse Aa weer laat meanderen, met naast verhoogde bergingscapaciteit waardevolle natuurontwikkeling in het kielzog. Door ook deze mogelijkheden te laten zien, krijgt water de aandacht die het volgens Vereniging Stadswerk verdient!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 8, 2018: 9 oktober 2018

(Bron: www.samenwerkenaanwater.nl)