Dit nummer

Stadswerk Magazine 10 - 2019

Energietransitie en circulaire economie

De groei naar volwassenheid is verbazend snel gegaan met energietransitie en circulaire economie als samenhangende beleidsthema's. Het Klimaatakkoord dat de Nederlandse overheid in april van dit jaar met bedrijven en maatschappelijke organisaties sloot, onderstreept dat. Van 'iets met milieu' en 'iets wat een goed gevoel' geeft naar een dominant thema waar de vrijblijvendheid nu echt vanaf is.

De maatschappelijke en politieke steun voor de doelstellingen mag dan breed en volwassen zijn, het pad ernaartoe is dat allerminst - het is soms erg smal en zit vol hobbels en onzekerheden. Alle reden voor Stadswerk magazine om deze twee thema's samen te nemen en een 'rondje langs de velden' te maken. We zien dan de onzekerheid vol in het gelaat, maar ook de enorme passie, deskundigheid en toewijding waarmee aan oplossingen wordt gewerkt. We gaan onder meer 'op bezoek' bij de gemeente Groningen (emissiearm aanbesteden), Madaster (het materialenpaspoort), de Amsterdamse Houthavens (aquathermie) en we lichten ook de expertsessies circulair werken uit die Vereniging Stadswerk samen met partners organiseert.

Circulaire economie en energietransitie zijn bij uitstek thema's waarbij het nuttig is om bij elkaar in de keuken te kijken. We hopen daar met dit themanummer een mooie bijdrage aan te leveren!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 10, 2019: 10 december 2019

Emissievrij werken in Groningen. (foto: Henk Tammens/ Avitec)