Sociale doelstellingen in het fysieke domein

ProfielfotoKarina van Lent 06-02-2015 3205 keer bekeken 0 reacties

Verenigingen NVRD en Stadswerk geven themamagazine uit over Social Return

Op 3 februari verscheen een glossy magazine over social return, vol met informatie en inspirerende voorbeelden over werk in het beheer van de openbare ruimte.

De verenigingen NVRD en Stadswerk zijn kenners van dit domein en schetsen kansen om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in reguliere banen. De glossy bevat bijdragen van Rene Paes (Divosa) en Job Cohen (Cedris). Samen aan de slag rondom de participatiewet die 1 januari jl. in werking is getreden.


(klik om de glossy te downloaden)

We zetten dit thema voor 2015 op de agenda omdat onze leden  veel te maken hebben met de participatiewet en social return verplichtingen. Wij willen er aan bijdragen dat zo veel mogelijk mensen op een verantwoorde manier een betaalde baan in het beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer krijgen.

Activiteiten in alle delen van het land
Het uitbrengen van het themanummer ‘Social Return’ is een startschot.. We verspreiden het blad als bijlage bij  onze verenigingsbladen GRAM en Stadswerk Magazine. Daarmee bereiken we circa 40.000 professionals. Het blad is ook online te vinden via onze websites. Daarnaast organiseren we op regionale werkbijeenkomsten waarbij we met gemeenten en bedrijfsleven kennis delen en in gesprek gaan over social return. Op  19 februari zijn we te vinden in Raalte, op 5 maart in Zoetermeer, 25 maart Groningen en op 2 april in Etten-Leur. Houdt ons  het komend half jaar in de gaten voor meer activiteiten  op het gebied van social return en de participatiewet.

Faciliteren
Op deze manier willen we laten zien dat er veel potentie en bereidheid is bij de leden om werk te  maken van de participatiewet. Daarnaast willen we onze leden ondersteunen om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen. Tot slot hopen we contacten tussen het sociale en fysieke domein te faciliteren en te versterken zodat men elkaar op regionaal niveau beter kan vinden.

Over de NVRD
De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar. Om hier succesvol in te zijn heeft de vereniging in de loop der jaren een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad.

Over Stadswerk
Vereniging Stadswerk Nederland biedt alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring uit wisselen op het brede terrein van ontwerp, inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving. Als lid van de internationale vakvereniging IFME zijn we ook aangesloten op internationale kennisuitwisseling. Stadswerk is een netwerk van ruim drieduizend gedreven vakgenoten. Via ons Stadswerkmagazine bereiken we een nog veel grotere groep.

Cookie-instellingen