Verslag bijeenkomst: Anders denken, zoeken en durven is toekomst van infra 17 februari

ProfielfotoKarina van Lent 12-03-2015 1149 keer bekeken 0 reacties

Nieuwe kansen voor de infrasector? Werk aan meer samenspel tussen markt en overheid. Denk als sector meer na over kansen. Laat je niet leiden door de politiek, maar zoek zelf de politiek op.

Innoveer samen met partners en sla de handen ineen voor ontwikkelprocessen, als opdrachtgevers én opdrachtnemers. En kijk naar crowdfunding als een reële financieringsbron.  

Dit was ‘de mooie oogst’ van toekomstscenario’s op de speciale bijeenkomst ‘Samen, Sneller, Slimmer. Megatrends en scenario’s voor infrabedrijven en opdrachtgevers’, op 17 februari in het Infrahuis in Groningen. Bouwend Nederland Regio Noord organiseerde de bijeenkomst samen met NL Ingenieurs en Stadswerk.
“Waar staat uw organisatie in 2020?” luidde de centrale vraag. Regiomanager Rolf Koops van Bouwend Nederland Regio Noord sprak van een ‘wenkend perspectief’, toen hij zijn toehoorders voorstelde anders te gaan denken én doen: vanuit een andere rol inzetten op vernieuwing. Want: “Het wordt straks heel anders dan ‘goed zijn in een stukje markt en gaan met die banaan’.”

Scootmobiels

Tegelijkertijd moest hij constateren dat de circa vijftig infra-ondernemers, ontwikkelaars en ambtenaren in de zaal hem enigszins somber aankeken, bij die bemoedigende woorden. “Wordt het elke dag een stapje? Of net als Kennedy binnen tien jaar naar de maan?”, warmde Koops zijn publiek op. “Voor noordelijke nuchterlingen is dat misschien wel een hele grote leap, maar we gaan het toch proberen”, aldus de regiomanager alvorens de zaal op te splitsen in twee interactieve sessies.
De auteurs van het boek ’Samen Sneller Slimmer, innoveren in de bouw’ hadden de toehoorders daarvoor al bestookt met vragen over waar de bouw- en infrasector naar toe gaan. Econometrist Willem Verbaan en Gertrud Blauwhof (lector innoverend ondernemen aan de Haagse Hogeschool) stelden de toekomst aan de orde: “We gaan naar een doe-het-zelf-economie, maar wat betekent dat voor uw bedrijf – en wie is dan uw opdrachtgever? Wat betekent het voor uw infra als er straks door de vergrijzing overal scootmobiels rondrijden? En legt u alleen asfalt of gaat u het ook beheren?”

Robotiseren

Beide sprekers strooiden ook met visies en adviezen. “Klein is het nieuwe groot: aan de onderkant van de markt ontstaan er door burgerparticipatie nieuwe kansen. Zoek daarmee zelf de politiek op, geef een presentatie voor Provinciale Staten. Durf meer te denken in pps’en. Ook voor uw sector geldt: automatiseren, robotiseren en 3D-printen. BIM is nu een must. Sla als MKB meer bruggen met kennisinstituten.” Ook braken ze een lans voor de jeugd: “Er komt een nieuwe lichting aan die buiten de oude kaders in netwerken denkt, geeft dit een plaats in uw organisatie.”
Verbaan en Blauwhof werken hun optimistische denkbeelden verder uit In hun baksteen-dikke boek, waarvan iedere deelnemer aan de bijeenkomst een exemplaar ontving. In Groningen gaven ze ook voorbeelden van bedrijven die de toekomst al in de praktijk brengen. Zo doet Heijmans in Zeeland aan integraal beheer en onderhoud van rijkswegen, ook bouwt het bedrijf in Amsterdam een 3D geprint grachtenpand. En Van Wijnen Noord werd lean en maakte het bouwproces virtueel. Daardoor slaagde de onderneming erin om de bouwtijd te halveren en de kosten met 15 procent te drukken.

Exportproduct

De zaal hoorde het allemaal aan, maar brainstormde ook mee. “Essentieel is dat we als bedrijven niet meer alleen denken in infra, maar combi’s maken met andere sectoren en zo tot nieuwe verdienmodellen komen. ‘Mobiliteit verkopen’ in plaats van wegen en bruggen.” En: “In de VS willen bedrijven zo min mogelijk personeel maar wel betrouwbare partners voor als het erop aankomt. Meestal waait wat daar gebeurt naar Nederland over, dus hier wordt de verbinding tussen bedrijven en mensen die het werk doen ook losser.” Inhakend op de actualiteit ontstond ook het idee dat de aardbevingen waarmee Groningen worstelt, ook nieuwe kansen bieden: “Duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen en renoveren, het zou zo maar een exportproduct kunnen worden.”

Zoektocht

Over hoe de sector zichzelf voor de toekomst moet klaar stomen, tastte macro-econoom Verbaan voor een deel ook in het duister: “We groeien naar een andere wereld toe en het gaat heel snel. Het wordt vooral een vervangingsmarkt, met andere beheersvormen en nieuwe toetreders. U krijgt een nieuwe rol. Welke weet ik niet, die moet u zelf kiezen.” In de zaal viel het woord ‘zoektocht’. “Aan iets beginnen waarvan je niet weet waar het eind is, is eng, vooral voor een sector die gewend is aan dat er aan de voorkant wordt afgerekend.”
Ook werd de wispelturigheid van de politiek genoemd als obstakel voor ‘anders gaan denken’. “We ebben het hier over projecten met een cost of ownership van dertig jaar. Maar de politiek kijkt niet verder dan tot de volgende verkiezingen, heeft weinig geld en zwicht vaak voor de laagste prijs. Dat moet dus anders. We hebben elkaar straks allemaal nodig. De overheid moet meer faciliteren en meedenken.”

Klik hier voor een foto impressie.

Bron: Bouwend Nederland - door Podium-redactie , 27 februari 2015

Cookie-instellingen