Ledenonderzoek Burgerparticipatie bij de uitvoering van gemeentelijke beheertaken

ProfielfotoKarina van Lent 15-09-2015 1841 keer bekeken 0 reacties

De rollen van bewoners, gemeenten en professionals bij het beheer van de openbare ruimte zijn niet meer zo eenduidig. U als gemeente of uitvoerder heeft hier - of krijgt hier in de toekomst - mee te maken. Daarom willen we hier als verenigingen Stadswerk en NVRD aandacht aan geven.

Om uw behoefte te kennen en onze agenda op te kunnen stellen, willen we u een aantal vragen te stellen.

We focussen in deze vragenlijst op de verschillende rollen van bewoners bij de uitvoering van gemeentelijke beheertaken. Daaronder verstaan we: groenbeheer, afvalinzameling, schoonhouden openbare ruimte (incl. onkruid, gladheidbestrijding, zwerfafval) en infra (aanleg / onderhoud wegen, e.d.) en de rol van bewoners kan variëren van opdrachtgever, uitvoerder tot meedenken. Bij bewoners kunt u ook denken aan stichtingen, verenigingen, buurtgroepen, etc.

De vragenlijst is bij voorkeur in te vullen door teamleiders, managers, directeuren of beleidsadviseurs: iemand van uw organisatie die zicht heeft op wat er in de organisatie speelt op het gebied van burgerparticipatie in de uitvoering van gemeentelijke beheertaken.

De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Alvast bedankt!

Klik hier om de vragenlijst te openen.

Cookie-instellingen