Is AOC certificaat een alternatief voor Stadswerk en VHG Flora en Fauna certificaat?

ProfielfotoKarina van Lent 04-10-2015 6281 keer bekeken 0 reacties

Sinds 2006 hebben Stadswerk en VHG met de sector de gedragscode Bestendig groenbeheer en onderhoud groenvoorzieningen ontwikkeld en voor de sector geïnvesteerd in het aantoonbaar zorgvuldig handelen Flora- en faunawet.

Eén van de wezenlijk onderdelen van deze overkoepelde gedragscode is deskundigheidsbevordering van de sector. Hiervoor hebben Stadswerk en VHG de landelijke certificering zorgvuldig handelen Flora en faunawet ontwikkeld.  Doel daarvan is eenduidigheid en kwaliteitsborging in de sector (o.a. ten behoeve van het contracteren tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in zowel de groene, blauwe als grijze sector). Op basis van deze certificering wordt er onder auspiciën van Stadswerk in Nederland op een eenduidige wijze opgeleid en geëxamineerd.

In afwijking van deze landelijke standaard is er door de AOC Raad een gelijknamig initiatief gestart. Ondanks dat de AOC Raad dezelfde namen hanteert voor de niveaus qua certificering en examinering, staat dit initiatief volledig los van de standaard zoals Stadswerk deze i.s.m. VHG en de sector heeft bepaald en vastgelegd. Stadswerk is op geen enkele manier betrokken bij de ontwikkeling van dit initiatief.

Voor de toekomst hechten Stadswerk en VHG grote waarde aan een eenduidige standaard en kwaliteitsborging. Dus zullen we met de sector blijvend investeren in de lijn zoals die vanaf 2006 conform onze gedragscode is ingezet.

Cookie-instellingen