Evaluatie gebruik gedragscode Flora-en faunawet ROI

ProfielfotoKarina van Lent 27-10-2015 1343 keer bekeken 0 reacties

De gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van Stadswerk bestaat bijna 5 jaar. Per 31 december 2015 is de geldigheidstermijn afgelopen. Stadswerk wil de gedragscode graag voor een nieuwe termijn van 5 jaar door het Ministerie van Economische Zaken laten verlengen.

Voor het komend jaar hebben we een verzoek bij het Ministerie neergelegd voor een tijdelijke verlenging van één jaar zodat we ruim de tijd hebben de gedragscode te herzien.

Voor het herzien van de gedragscode is een evaluatie van de gebruikers nodig. Hoe heeft u het werken met de gedragscode ervaren? We willen u vragen om hiertoe de online enquête in te vullen, bij voorkeur door de persoon binnen uw organisatie die het meest met de gedragscode werkt.

Evaluatie invullen
De evaluatie is digitaal beschikbaar. Klik hier.

Het invullen neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. Ook als u deze gedragscode niet actief gebruikt, kunt u de evaluatie invullen. We verzoeken u de evaluatie uiterlijk vrijdag 6 november in te vullen.

Met uw reacties passen wij de gedragscode waar nodig aan waarna deze aan het Ministerie voor goedkeuring wordt voorgelegd. U kunt de ontwikkelingen van de herzieningen volgen op onze website. Klik hier.

Meer informatie en vragen
Voor meer informatie over deze gedragscode kunt u contact opnemen met Anneloes Voorberg, beleidsmedewerker Stadswerk, via anneloes.voorberg@stadswerk.nl of 0318-692721.

Cookie-instellingen