3 maart 2016, workshop: Samen vorm geven aan Regie

Van context naar concrete impact
Gemeenten spelen een cruciale rol bij de uitvoering en aansturing van maat-schappelijke taken. Deze activiteiten liggen op uiteenlopende terreinen als zorg, veiligheid en leefomgeving.

Steeds vaker wordt de uitvoering verzorgd door extern leveranciers, waaronder uitvoeringsdiensten en bouwbedrijven. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen, veelal in netwerkverband. Een belangrijk aspect in deze samenwerkingen is de nieuwe relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Daarnaast speelt ook het fenomeen van het mede-eigenaarschap. Deze ontwikkeling vraagt bij gemeenten en hun partners om een andere professionaliteit: zij moeten een nieuwe balans vinden tussen sturen en loslaten. Ondanks de veranderde verhouding blijft de kwaliteit van samenwerken cruciaal. Klik hier voor meer info.

 

Cookie-instellingen