Werkbezoek Leeuwarden over beheren samen met bewoners: “Gewoon beginnen”

De gemeente Leeuwarden presenteerde op donderdag 11 februari haar manier om de rol van inwoners te organiseren bij het beheer van de openbare ruimte. Ruim 70 deelnemers hoorden in het wijkcentrum Bilgaard wat de ervaringen met het overdragen van beheertaken aan de wijkvereniging zijn.

De aanpak in Leeuwarden
Hilde van der Iest en Bram Bleeker (gemeente Leeuwarden) lieten zien hoe zij met het collegeprogramma ‘Iedereen in Leeuwarden’ als basis aan de slag zijn gegaan.  De boodschap was kort maar bondig: “Gewoon beginnen”. Natuurlijk zijn er regels en procedures, maar dit moet geen belemmering zijn om het project op te starten. Vanuit de zaal kregen ze support van wethouder Van der Molen. Volgens hem zit het succes in het niet meteen van de grond naar de zolder opbouwen, maar stap voor stap aan de slag gaan. De deelnemers stelden vragen over de rol van de wijkvereniging en verdeling van de budgetten en waren benieuwd hoe de gemeente in de wijk draagkracht voor het project heeft gecreëerd.

Er is in Leeuwarden voor gekozen om een aantal wat eenvoudige beheertaken aan de wijkvereniging over te dragen, zoals schoffelen en zwerfafval verwijderen. Hier krijgen de vrijwilligers een vergoeding voor, wat voor de bewoners uit een relatief arme wijk een welkome aanvulling is – nog los van de positieve energie die ze er door krijgen. De vergoeding wordt betaald vanuit een aantal reguliere budgetten uit het fysieke en sociale domein en wordt door de wijkvereniging verdeeld. Voor draagdracht is een goede communicatie en transparantie met de bewoners van groot belang. De gemeentelijke onderhoudsploegen die in de wijk aan het werk zijn lunchen bijvoorbeeld in het wijkcentrum.  De gemeente ondersteunt waar nodig de vrijwilligers met materiaal en advies. Op deze manier werken gemeente en vrijwilligers echt samen voor de wijk.

Na de presentatie was er een rondleiding door de wijk Bilgaard waarbij vrijwilligers enthousiast vertelden over hun beheertaken en werkterrein. Aan het einde van de middag gingen de deelnemers aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek. Ook werd de aanpak van Leeuwarden geëvalueerd. De aanwezigen waren erg te spreken over het project en waardeerden de nuchtere aanpak. Ze adviseerden wel om het niet te groot te maken en er voor te waken dat de wijkvereniging niet overbelast wordt.

Een aantal lessen vanuit gemeente Leeuwarden: werk als gemeente met bewoners samen op basis van gelijkwaardigheid; stel continuïteit voor de lange termijn niet als voorwaarde voor het slagen van het project, kijk welke aanpak past bij de wijk, naar wat past bij de wijk,  inventariseer of er in de wijk voldoende mensen zijn om aan de slag te gaan.

De deelnemers waardeerden het werkbezoek met een 7,2.  

Reeks werkbezoeken ‘nieuw eigenaarschap in de openbare ruimte’
Het werkbezoek in Leeuwarden is onderdeel van een reeks werkbezoeken. Op 18 maart is er een werkbezoek naar Venlo waar de aanpak van zwerfafval door inwoners en verenigingen centraal staat. Ook worden Zwolle en Rhoon later dit jaar bezocht. Met deze werkbezoeken ondersteunen Stadswerk en NVRD hun leden bij de zoektocht naar de betekenis van een nieuwe rolverdeling tussen burger, gemeente en uitvoerende bedrijven en diensten. Eind 2015 waren we te gast in Eindhoven en Nieuwegein.

 

Cookie-instellingen