Stadswerk en VNG betrokken bij bestrijding Invasieve Exoten

De EU is in gesprek met lidstaten over de lijst van dier- en plantsoorten die actief moeten worden bestreden. Stadswerk en VNG zijn nu op zoek naar gemeenteambtenaren die beleidservaring hebben met dit onderwerp en willen deelnemen aan de discussie in de overheidsbrede werkgroep.

Invasieve exoten zijn dier- en plantsoorten die niet van nature in een bepaald gebied voorkomen. Bijvoorbeeld Vederesdoorn, Hemelboom, Reuzenberenklauw en Duizendknoop. Deze natuursoorten komen veel voor en als ze op de lijst gezet worden met plantensoorten die actief moeten worden bestreden dan heeft dat gevolgen voor het gemeentelijk groenbeleid.

Bedreiging voor biodiversiteit
De aanwezigheid van invasieve natuursoorten vormt een bedreiging voor de biodiversiteit, doordat:

  • Ze zo snel groeien dat inheemse soorten onvoldoende licht, (nest-)ruimte of voedsel overhouden
  • Ze inheemse dieren of planten opeten
  • Ze een nieuwe ziekte overbrengen op inheemse dieren of planten
  • Ze paren met inheemse soorten waardoor (kenmerken van) inheemse soorten verdwijnen.

En sommige soorten kunnen zelfs voor mensen gevaarlijk zijn.

Gezamenlijke Europese aanpak
Als een invasieve exoot zich heeft gevestigd in een land binnen de EU, kan hij zich op eigen kracht verder verspreiden naar nabijgelegen landen. Daarom is een gezamenlijke Europese aanpak gewenst.

Sinds 1 januari 2015 is een EU-verordening van kracht. Centraal in de verordening staat een lijst van soorten waarvan de negatieve effecten zodanig zijn dat gezamenlijk optreden op het niveau van de Unie gewenst is. Deze voorlopige lijst wordt binnenkort bekendgemaakt.

Gemeenteambtenaren in werkgroep
In Nederland zijn onder andere Stadswerk en VNG door provincies uitgenodigd voor een gesprek over de voorlopige lijst met invasieve soorten. Maar het zou ook goed zijn als gemeenteambtenaren met beleidservaring op dit onderwerp deelnemen aan de werkgroep.

Meld u aan
Bent u als gemeenteambtenaar actief betrokken bij de bestrijding en beheersing van exoten binnen uw gemeente en wilt u aan de werkgroep deelnemen, neemt u dan contact met op met:

Meer informatie
Invasieve uitheemse soorten: een bedreiging voor onze biodiversiteit
(Europees Parlement, 16 april 2014)

EU-Verordening 1143/2014 Invasieve exoten
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

De Europese verordening invasieve exoten
(Platform Ecopedia)

Invasive Alien Species
(European Commission)

 

0  reacties

Cookie-instellingen