Stadswerk tipt: Samen vorm geven aan Regie op 20 april

Van context naar concrete impact
Gemeenten spelen een cruciale rol bij de uitvoering en aansturing van maatschappelijke taken. Deze activiteiten liggen op uiteenlopende terreinen als zorg, veiligheid en leefomgeving.

Steeds vaker wordt de uitvoering verzorgd door extern leveranciers, waaronder uitvoeringsdiensten en bouwbedrijven. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen, veelal in netwerkverband. Een belangrijk aspect in deze samenwerkingen is de nieuwe relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Daarnaast speelt ook het fenomeen van het mede-eigenaarschap. Deze ontwikkeling vraagt bij gemeenten en hun partners om een andere professionaliteit: zij moeten een nieuwe balans vinden tussen sturen en loslaten. Ondanks de veranderde verhouding blijft de kwaliteit van samenwerken cruciaal.

Zowel bestuurders, managers als professionals dienen te beschikken over nieuwe kennis en vaardigheden om binnen hun netwerken daadwerkelijk resultaat te behalen. De uitdaging ligt in het ontbreken van directe hiërarchische lijnen, gedeelde aansturing van regionale opdrachtnemers en een scheve kennisbalans. Potentieel relevante competenties zijn communiceren, integreren en contracteren. Omgevingsmanagement en burgerparticipatie maken ook deel uit van deze scope.

Resultaat en aanpak
Deze workshop biedt u inzicht in de context van veranderingen in het publieke domein, inclusief de bijbehorende professionele uitdaging. Gezamenlijk wordt verkend en geformuleerd wat regievoering betekent voor de praktijk van Stadswerk en stadsbeheer, of die nu is onderbracht bij het gemeentelijk ingenieursbureau, directievoering, project-managementbureau of beheer.

Voor wie
De workshop richt zich op managers en professionals bij diensten stadswerk of stadsbeheer, het gemeentelijk ingenieursbureau en verwante gemeentelijke afdelingen. Ook vertegenwoordigers van opdrachtnemers en netwerkpartners zijn welkom. Samen met gemeenten dienen zij immers vorm te geven aan de nieuwe realiteit.

Programma workshop
Ontvangst met koffie/thee (13.45 uur)

Blok 1: Van context naar impact (14.00-15.00 uur)
Dr. Frans de Vijlder, Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

Een prikkelende verkenning van het actuele public management en de gevolgen van de horizontalisering van bestuur. Welke ontwikkelingen spelen m.b.t. opdrachtgeverschap en regie en wat zijn de gevolgen voor uw gemeente, uw afdeling en uw eigen rol als netwerk-professional? Discussie: Wat ziet u zelf gebeuren? Welke ontwikkelbehoeftes zullen in de middag samen worden uitgewerkt?

Thee/koffie-break (15.00-15.15 uur)

Blok 2: discussie en inventarisatie (15.15-16.45 uur)
In 3 rondes worden in subgroepen de ontwikkelingsbehoeften rond regievoering geïnventariseerd en vervolgens plenair gepresenteerd en bediscussieerd.

Conclusies en actiepunten (16.45-17.00 uur)
Frans de Vijlder vat de benoemde behoeften en aandachtspunten samen en bepaalt in samenspraak met de deelnemers de prioritering.

Dr. Frans de Vijlder
Dr. Frans de Vijlder is Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak. Hij publiceert en adviseert over bestuur, beleid en organisatie, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, strategie, toezicht en verantwoording, interne organisatie en professionals governance.

Frans de Vijlder is onder andere als programmaleider verbonden aan de HAN- leergang Regisseurs Omgevingsdiensten.


Informatie en aanmelding
Deze workshop vindt op 20 april plaats op de HAN, Ruitenberglaan 26, te Arnhem. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U dient zich echter wel vooraf aan te melden, graag uiterlijk 8 april. Per gemeente kunt u zich met maximaal 3 deelnemers (inclusief netwerkpartners) aanmelden.

U kunt zich per mail aanmelden bij:
Eric Zinger, manager onderwijs voor werkenden Built Environment: eric.zinger@han.nl of op 06-22 78 85 31

Of,

Hans Busio, programmamanager deeltijd FEM: hans.busio@han.nl of op 06-55 29 13 10

Voor een eventuele nadere toelichting zijn zij ook beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u verdere praktische informatie.

0  reacties

Cookie-instellingen