Stadswerk tipt: Verbinden en ontmoeten 21 april

Wil je weten wat de energietransitie betekent en hoe jouw organisatie bij kan dragen aan de toekomst van de stad, de gebouwde omgeving en het woningaanbod?

Denk en praat dan mee met gelijkgezinden op de masterclass Energiek Vooruit.

Uit het energieakkoord volgt een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. De energietransitie, het omzetten van gas naar elektra, betekent een enorme opgave voor provincies, gemeenten, woningcorporaties, aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus, installateurs, toeleveranciers, kennisontwikkelaars etc. Tijdens de masterclass brengen we deze partijen bijeen.

Smart Cities, Smart Buildings, Smart Energy
De Themakaart Bouw is het startpunt van de masterclass. Je krijgt direct toepasbare kennis aangereikt door presentaties van Alliander en de gedeputeerde van de provincie Gelderland. Met voorbeelden uit onder andere de gemeente Leeuwarden, gemeente Zevenaar en de gezamenlijke 55 Gelderse gemeenten. Daarna worden aan de hand van actuele casussen de kansen en mogelijkheden verder uitgediept.

Programma en aanmelden
De masterclass Energiek Vooruit vindt plaats op De Bouwcampus, Van der Burghweg 1 in Delft. De inloop is vanaf 13.30 uur en het programma start om 14.00 uur. Om 18.00 uur sluiten we af met een verdiepingsborrel.

Bekijk hier het definitieve programma van de masterclass Energiek Vooruit.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de masterclass Energiek Vooruit of het bijwonen ervan contact op met Anneke Witte van stichting De Bouwcampus via 015-20 26 070. www.debouwcampus.nl

Cookie-instellingen